Nyhet / 25.4.2024

EIB beviljar lån för att ersätta Helsingfors fossilbaserade värmeverk med förnybar energi

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal på 150 miljoner euro med Helen Ab, ett ledande finskt energibolag som helägs av Helsingfors stad, för att finansiera två nya projekt med förnybar energi inom fjärrvärmesektorn. Den totala investeringen uppgår till 209 miljoner euro, där EIB bidrar med 72 % av den totala investeringen.

Finansieringen gäller installationen av en ny värmepumpsanläggning och konvertera bränsleanvändningen från stenkol till biomassapellets i en av Helens värmeverk i Helsingfors. Som ett av de största energibolagen i Finland betjänar Helen mer än en halv miljon kunder som de tillhandahåller el, fjärrvärme och kyla.

Helen siktar på att ha uppnått 100 % klimatneutralitet i sin energiproduktion år 2030. Bolaget gör betydande investeringar i ett hållbart och modernt energisystem och bygger kapacitet som ersätter mer än 2 000 MW installerad kapacitet fossil energiproduktion fram till år 2025.

Investeringen är en del av EIB:s stödpaket för REPowerEU, planen för att minska EU:s beroende av importerade fossila bränslen.

"Finansieringen kommer att hjälpa till att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen, vilket är ett av huvudmålen för REPowerEU och ett av de mest effektfulla sätten att hantera den nuvarande energikrisen och mildra effekterna av klimatförändringarna", säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, som ansvarar för EIB:s verksamhet i Finland. "Som vår första kund stödjer vi Helens väg mot klimatneutralitet och omvandlingen av Helsingfors fjärrvärmesystem."

"EIB:s finansiering är ett stort steg på Helens väg mot klimatneutral energiproduktion fram till år 2030. Vi har gjort betydande investeringar i den gröna omställningen under de senaste åren och kommer att fortsätta göra detta i framtiden. Förutom att bidra till att motverka klimatförändringarna, ökar omvandlingen från fossilbaserad energiproduktion till förnybara källor vår självförsörjning när det gäller energi, vilket ökar tillförlitligheten i energiförsörjningen i stort", säger Helens CFO Timo Rajala.

Läs mer om ämnet

Helen Klimatneutralitet Värme