Uutinen / 26.3.2024

Helen julkaisee vihreän ja vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen

Helen on julkaissut vihreän ja vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen. Viitekehyksen tarkoituksena on integroida Helenin vastuullisuustavoitteet entistä tiiviimmin osaksi yhtiön rahoitusta ja ohjata varoja hiilineutraalin energiantuotannon hankkeisiin. Viitekehyksen puitteissa Helen voi hyödyntää rahoituksessaan sekä vihreitä että vastuullisuustavoitteisiin sidottuja velkainstrumentteja, kuten lainoja ja joukkovelkakirjalainoja.

– Helen on energiamurroksen suunnannäyttäjä, ja vihreä siirtymä on strategiamme ytimessä. Vihreä ja vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoituksen viitekehys tukee merkittävästi puhtaan energian investointiemme rahoitusta. Ilmastonmuutos on yksi yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista ja olemme ylpeitä voidessamme osallistua sen hillitsemiseen, toteaa Helenin Group Treasurer Jukka Kalliomäki.

Viitekehyksen vihreä osa on rakennettu kahden hankekategorian – energia ja puhdas liikenne – ympärille. Energian hankekategoria sisältää 10 alakategoriaa: aurinkovoima, tuulivoima, bioenergia, lämpö ja jäähdytys, vesivoima, vedyn tuotanto, sähkön siirto ja jakelu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen jakelu, energian varastointi ja sähköiset lämpöpumput. Puhtaan liikenteen hankekategoriaan kuuluu sähköautojen latausinfrastruktuuri. Pääosa hankekategorioiden kelpoisuuskriteereistä seuraa EU-taksonomiassa määriteltyjä teknisiä arviointikriteereitä ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävälle edistämiselle.

Vastuullisuustavoitteisiin sidottu osa on rakennettu kahden suorituskykymittarin (KPI) ympärille, jotka perustuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Helenin omassa tuotannossa (Scope 1 ja Scope 2) sekä arvoketjussa (Scope 3). Scope 3 -päästöistä mukana ovat osakkuusyhtiöiden energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä ostetun ja jälleenmyydyn sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvät päästöt.

Vastuullisuus on kiinteä osa Helenin strategiaa, joka tähtää hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä ja polttamisesta luopumiseen vuoteen 2040 mennessä. Vihreän ja vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen myötä vastuullisuuden rooli on yhä suurempi myös Helenin rahoituksessa, mikä antaa rahoittajille mahdollisuuden tukea muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista.

Danske Bank on toiminut neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa ja Moody’s Investors Service on antanut sille ulkopuolisen arvion. Sekä viitekehyksen vihreä että vastuullisuustavoitteisiin sidottu osa saivat Moody’s Investors Serviceltä korkeimman mahdollisen luokituksen (excellent) viisiportaisella asteikolla.

Lisätietoja

Jukka Kalliomäki, Group Treasurer, puh. 050 313 3228, sähköposti: jukka.kalliomaki(a)helen.fi

Timo Rajala, talousjohtaja, puh. 040 772 8060, sähköposti: timo.rajala(a)helen.fi

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Helen