Artikkeli / 19.12.2016

Energia­tehokkuus esiin

Energiansäästöstä ovat vastuussa niin energiayhtiöt, yritykset kuin kuluttajatkin. Uusia keinoja keksitään jatkuvasti.
Teksti: Linda Pynnönen Kuvat: Lauri Eriksson

Uusi energiatehokkuuslaki on tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, johon Helen pyrkii. Laki astuu voimaan tammikuussa 2015, ja sen myötä yritysten ja kuluttajien mahdollisuudet seurata energiankulutustaan ja säästää energiaa paranevat entisestään.

Jo ennen lain voimaantuloa on koko energia-ala tehostanut toimintaansa ja saanut muun muassa hiilidioksidipäästöt vähenemään. Helenin asiakkaat ovat tehneet merkittävän energiatehokkuusteon jo palveluntarjoajaa valitessaan.

”Meillä koko prosessi energian tuotannosta jakeluun on jo nyt energiatehokkuudeltaan huippuluokkaa, joten voisi sanoa, että jokaista asiakkaan käyttämään kilowattituntia kohden olemme jo valmiiksi saaneet energiaa säästettyä”, kertoo energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen.

Helenin käyttämä kolmoistuotantomalli on energiatehokas, sillä siinä tuotetaan kaukolämpöä ja -jäähdytystä sähkön kanssa samassa prosessissa.

Kaukojäähdytysverkosto laajenee jatkuvasti, joten yhä useammalla kiinteistöllä on mahdollisuus tehostaa energiankäyttöään sen avulla.

”Jäähdytysverkosto kasvaa noin 30–40 kiinteistöllä vuodessa, ja mukana on niin liike- kuin asuinkiinteistöjäkin”, Tolonen summaa.

Oma kulutus seurantaan

Energiankäyttöä voi tehostaa myös käyttäjän päässä. Helenin asiakkailla on käytössä tähän oiva apuväline, sähköinen Sävel Plus -raportointipalvelu. Sen avulla käyttäjä voi seurata ja suunnitella energiankulutustaan jopa tuntien tarkkuudella.

Tänä syksynä palvelu kasvoi Sävel Mobiili -sovelluksella, jonka avulla kulutuslukuja voi seurata entistä joustavammin. Useissa kiinteistöissä toimiville yrityksille Sävel Plus tarjoaa mahdollisuuden ryhmitellä kiinteistöjä ja vertailla kulutusta.

Tolonen muistuttaa, että yrityksissä tärkeä energian säästämisen keino on työntekijät ja heidän asenteensa.

”Työyhteisön käytös ja toimintatavat merkitsevät paljon siihen, paljonko yritys saa kokonaisuudessaan säästettyä energiaa. Käyttötottumuksiin vaikuttamalla voi saada paljon aikaan. Tässä on monelle yritykselle herätyksen paikka.”

Helen auttaa myös yritysasiakkaitaan käyttötottumuksiin liittyvissä asioissa. Kampin Sähkötaloon avatulle Energiatorille ovat tervetulleita kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös yritysryhmät. Opastuksen aikana käydään energia-asiantuntijan kanssa läpi yrityksen oman toimintaympäristön tyypillisiä säästökohteita.

Energiansäästöä uusilla keinoilla

Tulevan lain velvoitteet kohdistuvat energiayhtiöihin ja julkiseen sektoriin sekä suuriin yrityksiin. Yksi yrityksille lankeavista velvoitteista on energiakatselmuspakko, joka on jatkossa suoritettava neljän vuoden välein. Kun energiakatselmukset muuttuvat isoille yrityksille pakollisiksi, ei niihin myönnetä enää tukea kuten tähän saakka. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat yhä tukea energiakatselmuksien tekemiseen ELY-keskuksilta.

”Pakolliset energiakatselmukset aiheuttavat yrityksille lisäkustannuksia, mutta toisaalta energiakatselmusten avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa niin, että katselmusten hyödyt ylittävät niiden aiheuttamat kustannukset”, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Helenillä etsitään myös jatkuvasti uusia keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi esimerkiksi uusien tuotteiden ja palvelujen avulla.

Julkaistu Helen B 1/2014