Artikkeli / 26.4.2017

Sähkönkulutuksen kova kasvu heiluttaa markkinaa

Perinteisen tuotantokapasiteetin poistuminen ja uusiutuvan määrän runsas lisääntyminen Pohjoismaisilla markkinoilla lisää vääjäämättä hintavaihteluja. Vaikka pohjoismaisen sähköntuotannon arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan, sähkönkulutuksen nopea kasvu kiristänee kysynnän ja tarjonnan tasapainoa sekä nostaa hintoja.

Teksti: Jaakko Westerlund, Esa Tarkiainen Kuvat: Helen Oy

Tehotasapainon kiristymistä ei ole välttämättä arvioitu oikein sähkömarkkinoilla. Sähköjohdannaisten hintataso vaikuttaa hyvin edulliselta ottaen huomioon perinteisen sähköntuotantokapasiteetin, ydinvoiman ja kivihiililauhteen, poistumisen markkinoilta ja toisaalta lisääntyvän sähkön kulutuksen.

Uutta tuotantokapasiteettia on tulossa lähinnä tuulivoiman muodossa. Olosuhderiippuvaisuuden vuoksi tuulisähkö ei ole aina käytettävissä, mikä aiheuttaa hintapiikkejä markkinoilla. Olkiluoto 3 -yksikön valmistuminen helpottaa tilannetta osaltaan, mutta on mahdollista, että kulutuksen kasvu jättää varjoonsa jopa OL 3 -yksikön 1600 MW tuotantotehon.

Riittääkö uusi tuotantokapasiteetti?

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ja viranomaiset arvioivat sähkönkulutuksen kasvun selvästi suuremmaksi kuin aiemmin. Lisäys vastaisi reilusti vuoden 2018 joulukuussa valmistuvan Olkiluoto 3 -yksikön tuottamaa sähkön määrää.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi Suomen sähkönkulutuksen kasvun määräksi 3 TWh eli noin 3,5 % vuoteen 2020 mennessä. Tämäkin arvio vaikuttaa maltilliselta, jos otetaan huomioon viimeaikainen talousnäkymien selkeä piristyminen. Viitteitä paremmasta näkyy esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton helmikuun investointitiedustelussa, jonka mukaan tehdasinvestointien määrä kasvaa 4,3 % tänä vuonna viime vuoteen verrattuna.

Tuotantopuolella Suomeen rakennetaan tänä vuonna arviolta 600 MW tuulivoimaa. Syöttötariffijärjestelmässä on tilaa tämän jälkeen vielä 400 MW. Tämä tariffijärjestelmään mahtuva osuus rakennetaan näillä näkymin hyvissä ajoin vuoteen 2020 mennessä. Tämän jälkeen merkittävää uusiutuvan kapasiteetin lisäystä on odotettavissa alkaen vuodesta 2021, jolloin hallituksen on tarkoitus lanseerata ns. teknologianeutraali tuki uusiutuvalle sähköntuotannolle.

Sähkön hintoihin luvassa vaihteluita

Mikään tuotantomuoto ei ole tällä hetkellä sellaisenaan kannattavaa rakentaa. Investointeja ei tehdä ja kannattamattomia tuotantolaitoksia suljetaan. Vaikutus näkyy hiililauhdevoimaloissa, jotka ovat jo nyt kokonaan poistumassa aktiivisesta sähkön tuotannosta. Käytännössä Suomessa viimeinen markkinoilla oleva hiililauhdelaitos, Meri-Porin 565 megawatin voimalaitos, poistuu tänä kesänä markkinoilta laitoksen enemmistöomistaja Fortumin osuuden siirtyessä kansalliseen tehoreserviin. Siten Suomeen on jo ensi talvelle luvassa aiempaa vaihtelevampia sähkön hintoja.

Kytkös kivihiilellä tuotetun sähkön hintaan säilyy

Pohjoismaissa on tämän jälkeen käytössä enää neljä hiililauhdelaitosta Tanskassa, teholtaan yhteensä noin 2000 MW. Ne uudistetaan pääosin biopolttoaineita käyttäviksi seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että vaikka Pohjolassa sähköä tuotetaan kivihiililauhteella enää vain marginaalisesti, siirtoyhteyskapasiteetin kasvu Pohjoismaiden ja Saksan välillä pitää jatkossakin yllä pohjoismaisen ja erityisesti Suomen sähkön hinnan kytköstä kivihiilellä tuotetun sähkön hintaan.

Ruotsi keskittyy ydinvoimaloiden sulkemiseen

Ruotsissa sulkemistoimenpiteet keskittyvät ydinvoimaan, jossa suljetaan nimellisteholtaan yli 2000 MW ydinvoimakapasiteettia vuoteen 2021 mennessä. Tämä on merkittävä määrä.

Jo varmistuneiden sulkemisten ohella huhutaan uusista lopetuspäätöksistä. Ydinvoimaloita operoivat yhtiöt, kuten Uniper, ovat raskaasti tappiollisia. Uniperin omistama Pohjoismaiden suurin sähköntuotantoyksikkö Oskarshamn 3 voi hyvinkin joutua suljettavien listalle ensi syksynä.

Ruotsin vuoteen 2030 asti jatkoa saanut uusiutuville tarkoitettu Elcert-tukijärjestelmä kasvattaa uusiutuvan energian markkinaosuutta pohjoismaisilla markkinoilla, mikä mahdollisesti pudottaa Oskarshamnin kolmosyksikön pois markkinoilta.

Sähkönkulutuksen kasvun, ydinvoima- ja kivihiililauhdekapasiteetin vähenemisen ja tuulivoimatuotannon lisääntymisen myötä hinnanvaihtelut sähkömarkkinoilla tulevat lisääntymään. Suunnitelmallisella sähkönhankinnalla yritykset voivat varautua hintojen vaihtelun vaikutuksiin ja varmistaa ennalta edullisen hinnan käyttämälleen sähkölle.