Artikkeli / 15.2.2017

Vastuullisuuden merkitys rakentamisessa kasvaa

Vastuullisuuden merkitys rakentamisessa kasvaa jatkuvasti, sillä kuluttajat ovat entistä tarkempia valinnoistaan ja tietoisempia niiden ympäristövaikutuksista.

Teksti: Heli Kuusisto Kuvat: Helen Oy

Vastuullisella rakentamisella turvallisia ja energiatehokkaita koteja

Vastuullisen rakentamisen tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa, rakennusten hiilijalanjäljessä sekä rakentamisen energiatehokkuudessa.

Kuluttajien vaativuustaso kasvaa tietoisuuden kasvun myötä. He ohjaavat tarkemmilla valinnoillaan rakentamista entistä laadukkaampaan ja ympäristövaikutuksiltaan myönteisempään suuntaan. Tätä mieltä ovat rakennusalan ammattilaiset Helen Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan. 

Tutkimuksessa selvitettiin vastuulliseen rakentamiseen liittyviä ominaisuuksia sekä energiatehokkuuden ja kaukojäähdytyksen merkitystä vastuullisessa rakentamisessa.

Jäähdytys lisää asumismukavuutta

Asuntojen viilennys rakentamisessa on noussut keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi vastuullisessa rakentamisessa, johtuen kesien lämpenemisestä ja ilmaston ääri-ilmiöistä, jotka ovat nostaneet asuntojen lämpötiloja.

Jäähdytys vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä parantaa asumismukavuutta, sillä sen avulla sisälämpötila pysyy kohtuullisena myös helteillä.

Jäähdytys nostaa asunnon arvoa

Jäähdytysmahdollisuus on rakennusalan ammattilaisten mielestä selkeä myyntivaltti varsinkin hintavammissa asunnoissa ja sen rooli tulee korostumaan ostopäätöksissä. Jäähdytys myös nostaa asunnon arvoa. Asukkaista erityisen kiinnostuneita viilennyksestä ovat yli 50-vuotiaat.

Rakennusalan ammattilaiset käyttävät jäähdytyksestä puhuessaan vertauksia autojen kehitykseen: ilmastointi oli autoissa aiemmin lisävaruste mutta nyt itsestäänselvyys. Samoin uskotaan käyvän myös asuntojen jäähdytysratkaisuille.

Tähän asti asuntojen jäähdytystarve on ratkaistu muun muassa varjostavilla elementeillä, kattorakenteilla, pintamateriaaleilla, ikkunoiden koolla sekä erillisillä viilennysratkaisuilla. Jäähdytysratkaisujen valinnassa vaikuttavat asennus- ja käyttökustannukset sekä laitteiden koko, ulkonäkö ja käytettävyys.

Kaukojäähdytyksestä ensisijainen viilennysratkaisu

Kaukojäähdytyksen hyviä puolia ovat sen toimintavarmuus, helppous ja huolettomuus, kaupunkikuvalliset asiat sekä ekologisuus. Huonoina puolina nähdään muita ratkaisuja merkittävämmät alkuinvestoinnit.

Rakennusalan ammattilaisten mukaan Kaukojäähdytystä kannattaa ehdottomasti harkita linjasaneerauksen yhteydessä. Kun Kaukojäähdytyksen saatavuus paranee, siitä odotetaan ensisijaista jäähdytysratkaisua Helsingissä. Sen tuotannossa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kiinteistöissä kerätty aurinkoenergia voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.

Tutkimukseen haastateltiin henkilökohtaisesti rakennusalan ammattilaisia, jotka edustivat uudisrakentamista, korjausrakentamista, arkkitehtisuunnittelua sekä isännöintiä. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy kesällä 2016.

Tilaa tutkimustulokset!

Katso videot vastuullisen rakentamisen paneelista viime syksyltä.

Lue lisää aiheesta

Yritykset Lämpö Hiilineutraalisuus