Artikkeli / 13.2.2019

Älykäs lämmönjakokeskus tuo taloyhtiön lämmityskuluihin jopa 5 prosentin säästön

Älykäs lämmönjakokeskus on moderni valinta myös vanhaan kaukolämpötaloon. Asunto Oy Urheilukatu 28 hankki Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevaan kiinteistöönsä Helenin laitteiston avaimet käteen -palveluna.

Teksti: Marjukka Puolakka Kuvat: Petri Mulari

Vuonna 1938 rakennetun kuusikerroksisen ja 26 asuntoa käsittävän kiinteistön vanha lämmönjakokeskus oli tullut tiensä päähän.

Taloyhtiö yhdisti lämmönjakokeskuksen uusimisen älykkääseen lämmön etäohjauspalveluun. Helenin kiinteähintainen palvelusopimus kattaa kaiken uuden laitteiston hankinnasta huoneistojen lämpötilojen optimointiin laitteiston koko elinkaaren ajan.

”Helenin älykäs lämmönjakokeskus oli ratkaisumme kustannussyistä. Kun uusi laitteisto hankittiin palveluna, ei taloyhtiön tarvinnut investoida siihen omia pääomiaan”, kertoo isännöitsijä Ismo Lahti ASA-Isännöinti Oy:stä.

Helen toimittaa laitteiston ja siihen liittyvät palvelut taloyhtiölle avaimet käteen -ratkaisuna.

Helen toimittaa laitteiston ja siihen liittyvät palvelut taloyhtiölle avaimet käteen -ratkaisuna.

Rakennuksen ylä- ja alakerrosten sekä ulkoseinien viereisiin asuntoihin on asennettu langattomat lämpötila-anturit, joiden keräämää tietoa käytetään lämmönjakokeskuksen toiminnan säätämiseen. Etäohjaus varmistaa optimaalisen ja tasaisen lämmityksen koko kiinteistössä.

Palvelu toimii automaattisesti, ja se on asukkaille huomaamaton. Isännöitsijä saa säännöllisesti raportteja rakennuksen energiankulutuksesta ja mahdollisia toimenpidesuosituksia energian säästämiseksi. Isännöitsijällä ja muilla vastuuhenkilöillä on myös pääsy lämmönjakokeskuksen tietoihin pilvipalvelussa.

Huolettomampaa isännöintiä

Perinteisessä lämmönjakokeskuksen uusinnassa taloyhtiö vastaa sekä laitteiston hankinnasta, asennuksesta että sen ylläpidosta. Yhtiövastiketta nostavan investoinnin lisäksi yhtiölle tulee epäsäännöllisiä ja yllättäviäkin kuluja laitteiston huollosta ja korjauksista. Helenin palvelussa taloyhtiö saa uuden ja älykkään lämmönjakokeskuksen asennettuna ja ylläpidettynä.

”Taloyhtiön ei tarvitse huolehtia laitteiston huolto- ja korjaustoimista, sillä ne ovat Helenin vastuulla koko sopimuskauden. Uusi keskus on ollut käytössä kuukauden verran. Odotan siltä huolettomuutta lämmönjakoasioihin, kun Helen vastaa myös lämpötilojen etäohjauksesta”, Lahti toteaa tammikuun loppupuolella.

Asukkaille palvelu tuo mukavat asumisolot, kun olosuhteiden jatkuva etäseuranta pitää lämpötilat tasaisina ympäri vuoden. Älykäs lämpötilojen ohjaus optimoi kiinteistön energiankäytön ja mahdollistaa jopa 5 prosentin säästöt lämmityskuluissa.

Älykäs lämmönjakokeskus

Mikä on älykäs lämmönjakokeskus?

Se on Helenin kiinteähintainen palvelu, jonka taloyhtiö saa asennettuna ja ylläpidettynä kiinteää kuukausihintaa vastaan. Helen vastaa kiinteistön lämpötilojen etäseurannasta ja optimoinnista lämmönjakokeskuksen koko elinkaaren ajan.

Mihin sen voi hankkia?

Palvelu sopii sekä uusiin että jo olemassa oleviin kaukolämpökiinteistöihin.

Miten sen voi hankkia?

Helen toimittaa laitteiston ja siihen liittyvät palvelut taloyhtiölle avaimet käteen -ratkaisuna. Toimitukseen sisältyy lämmönjakokeskuksen suunnittelu ja mitoitus sekä asennuksen jälkeinen kaukolämpötarkastus käytönopastuksineen. Asiakkaan tehtäväksi jää ilmoittaa kiinteistön osoite ja hyväksyä Helenin tekemä tarjous.

Investoinnit?

Taloyhtiön ei tarvitse sitoa omaa pääomaa, sillä alkuinvestointia ei tarvita. Palvelu kattaa laitehankinnan asennuksineen.

Hankesuunnittelu?

Taloyhtiön ei tarvitse etsiä LVI-suunnittelijaa, urakoitsijaa tai valvojaa lämmönjakokeskuksen mitoitusta ja asennusta varten, sillä Helen vastaa koko hankesuunnittelusta.

Huolto?

Helen vastaa huolto- ja korjaustoimista sekä laitteiston etävalvonnasta ja raportoi korjaustoimista taloyhtiölle. Anturien keräämän tiedon avulla laitteiden mahdolliset vikatilanteet havaitaan ajoissa ja korjaustoimet tehdään ennen kuin asukkaat huomaavat muutoksia lämpötiloissa. Taloyhtiö saa myös vinkkejä energiankulutusta vähentävistä toimenpiteistä.

Laitteisto?

Palvelusopimus varmistaa sen, että kiinteistössä on aina toimiva ja modernin teknologian mukainen lämmönjakokeskus. Sen älykäs säädin voidaan integroida kiinteistön muihin talotekniikkajärjestelmiin. Laitteisto mahdollistaa myös lämpimän käyttöveden kulutuksen mittauksen ja patteriverkoston veden täyttömäärän mittauksen.

Uudiskohteet?

Taloyhtiön ei tarvitse kilpailuttaa kaukolämpölaitteiden asennusurakkaa. Helen tarjoaa liittymän ja asentaa laitteiston ja huoneistoanturit sekä vastaa laitteistosta koko sen elinkaaren ajan.