Artikkeli / 17.9.2018

Jäähdytyspalveluiden kysyntä on kasvussa – hyviä sisäolosuhteita arvostetaan

Asiakkaat arvostavat yhä enemmän hyviä olosuhteita sisätiloissa – ulkolämpötilasta riippumatta. Helen vastaa jäähdytyksen kysynnän kasvuun tarjoamalla asiakkailleen kestävästi tuotettua jäähdytystä Helsinkiin.

Teksti: Kuusisto Heli Kuvat: Helen Oy

Hiilineutraali jäähdytys on ilmaston kannalta paras tapa viilentää. Helenin jäähdytysratkaisut tuottavat viileää ilmaa helteillä ja kierrättävät samalla kiinteistöissä syntyvää lämpöä kaukolämpöverkkoon. Jäähdytyksen avulla kerätyillä hukkalämmöillä tuotetaan kesäaikaan merkittävä osa Helsingissä tarvittavasta kaukolämmöstä.

Kuluttajat ovat tarkempia valinnoistaan ja tietoisempia ympäristövaikutuksista

Vastuullisen rakentamisen tavoitteena on rakentaa terveellisiä ja turvallisia koteja. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa, rakennusten hiilijalanjäljessä sekä rakentamisen energiatehokkuudessa.

Vastuullisessa rakentamisessa asuntojen viilennys on noussut keskeiseksi, johtuen kesien lämpenemisestä ja ilmaston ääri-ilmiöistä, jotka ovat nostaneet asuntojen lämpötiloja. Jäähdytys vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin sekä parantaa asumismukavuutta, sillä sen avulla sisälämpötila pysyy kohtuullisena myös helteillä. Jäähdytysmahdollisuus on selkeä myyntivaltti ja sen rooli tulee korostumaan ostopäätöksissä. Jäähdytys nostaa myös asunnon arvoa.

Jäähdytyksestä ensisijainen viilennysratkaisu

Rakennusalan ammattilaiset näkevät Kaukojäähdytyksen ensisijaisena viilennysratkaisuna. Helenin Kaukojäähdytyksen hyviä puolia ovat toimintavarmuus, huolettomuus, ekologisuus sekä kaupunkikuvalliset asiat, sillä Kaukojäähdytys ei vaadi lämpöpumppujen tai lauhduttimien asennusta kiinteistöön. Näin julkisivu säilyy ennallaan ja kattotilaa voi hyödyntää muuhun käyttöön, kuten aurinkopaneelien asennukseen.

Taloyhtiöiden kannattaakin ehdottomasti harkita Kaukojäähdytystä linjasaneerauksen yhteydessä, koska sen yhteydessä jäähdytysinvestointi on verraten kätevä toteuttaa.

Helteillä jäähdytystarve ja –tuotanto railakkaasti ennätyslukemille

Heinäkuun hellepäivinä jäähdytystarve ja Helenin tuotanto nousivat ennätyksellisen korkealle, jopa kolminkertaiseksi normaaliin verrattuna. Ero on huomattava viime vuosien kesiin.

Lämpöpumppu Espam jäähdytyskeskuksessa

Maanalainen lämpöpumppulaitos Esplanadin alla.

Jäähdytystä tuotetaan Helsingissä Katri Valan ja Esplanadin maanalaisissa lämpöpumppulaitoksissa. Riittävän jäähdytystehon asiakkaille turvaavat valtavat maanalaiset tekojärvet Esplanadin alla ja Pasilassa.

Jäähdytystarve vaihtelee merkittävästi sekä vuorokaudenajan että lämpötilan mukaan ja jäähdytyksen tuotantoa säädetään sen mukaan. Yön tuntien alhaisempi jäähdytystarve mahdollistaa jäähdytysvarastojen hyödyntämisen. Yöllä jäähdytysvarastoja ladataan, jotta jäähdytystä riittää kaikille, kun jäähdytystarve päivän mittaan kasvaa.

Lisää jäähdytystehoa ja uusiutuvaa kaukolämpöä

Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitokset tuottavat jäähdytystä helsinkiläisille. Hukka- ja ylijäämälämpöjä kierrättämällä voidaan kesäaikaan tuottaa jo valtaosa tarvittavasta kaukolämmön määrästä. 

Kaukojäähdytystä on saatavilla Helsingin kantakaupungin alueelle. Sinne minne Helenin kaukojäähdytysverkko ei vielä ulotu, tarjolla on kaukolämpöverkon varrella sijaitseville kiinteistöille kiinteistökohtainen Kiinteistöjäähdytys.

Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä

  • Helsingissä on Euroopan kolmanneksi suurin ja nopeimmin kasvava kaukojäähdytysjärjestelmä.

  • Kaukojäähdytyksen piirissä on liikekiinteistöjä, konesaleja ja kauppoja, sekä tuhansia asuinhuoneistoja.

  • Helen tuottaa kaukojäähdytystä Katri Valan ja Esplanadin maanalaisilla lämpöpumppulaitoksilla sekä Salmisaaren jäähdytyskeskuksessa.

  • Jäähdytyksen apuna toimivat Esplanadin ja Pasilan valtavat maanalaiset jäähdytysvesivarastot. Esplanadin jäähdytysvarasto on vesimäärältään noin 25 miljoonaa litraa ja Pasilan varasto noin 11 miljoonaa litraa.

  • Helenin kaukojäähdytysjärjestelmä on kansainvälisesti palkittu (mm. Global District Energy Climate Awards).

Lue lisää aiheesta

Yritykset Lämpö