Artikkeli / 17.12.2020

Viisi asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon yrityksen sähkösopimuksen kilpailutuksessa

Pelkkä alhainen marginaali ei takaa, että yrityksen sähkösopimus on edullinen. Helenin salkunhoitajat seuraavat sähkömarkkinoita yrityksen puolesta, jolloin yritys välttyy markkinoiden riskeiltä ja pystyy reagoimaan sähkön hintavaihteluihin.

Teksti: Marjukka Puolakka Kuvat: Getty Images

1. Marginaali ei ole paras kriteeri edullisen sähkösopimuksen valintaan

Sähkötarjouksia vertaillessa kannattaa ottaa huomioon, että toimitusmaksujen eli marginaalin lisäksi sopimukseen voi sisältyä muitakin sähkönmyyntiin liittyviä kuluja, palvelumaksuja ja käyttöpaikkakohtaisia perusmaksuja.

Marginaalin osuus sähkön kokonaismyyntihinnasta on kuitenkin hyvin pieni. Lähes 90 prosenttia yrityksen maksamasta sähkönhinnasta määräytyy sen mukaan, mikä on sähkön ostohetki sähköpörssissä.

Pohjoismaisessa sähköpörssissä hankinnat tehdään yleensä 3–5 vuoden päähän nykyhetkestä. Sähkönhankinnassa sähkömarkkinoiden tuntemus ja jatkuva seuraaminen takaavat sen, että ostot osataan tehdä oikealla hetkellä, jolloin hinta on edullinen.

2. Sähkön hinnan vaihteluihin kannattaa varautua

Pohjoismaisessa sähköpörssissä hinnat vaihtelevat jatkuvasti. Hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sää, vesitilanne, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat, ydinvoimaloiden huoltokatkot, EU-lainsäädäntö ja taloustilanne sekä kysyntä.

Vuosina 2015–2020 edullisin kuukausi Suomessa on ollut 19 €/MWh ja kallein 56 €/MWh. Markkinahäiriöt saattavat tuoda hintoihin yllättäviä muutoksia.

Salkunhoito on palvelu, jossa Helenin asiantuntijat seuraavat sähköpörssin hintakehitystä yrityksen puolesta. Salkunhoito hyödyntää sähkömarkkinoilla tapahtuvia hinnanmuutoksia: edullisen hinnan hetket käytetään hyväksi ja kiinnitykset hajautetaan, jolloin hintariski pienenee.

Kun yritys antaa sähkönhankintansa ammattilaisen hoitoon, pysyy sähkön hinta vakaana ja yritys välttyy sähköpörssin yllättäviltä hintapiikeiltä.

3. Salkunhoitopalvelusta hyötyvät erityisesti suuret yritykset

Sähkösalkkupalvelu sopii erityisesti yrityksille, joiden sähkönkulutus on 1 000 MWh vuodessa tai enemmän. Se on omiaan yritykselle, joka arvostaa pitkällä aikavälillä tasaista, edullista ja ennustettavaa sähkön hintaa. Palvelun avulla yritys pääsee hyödyntämään sähkömarkkinoiden antamia mahdollisuuksia hankinnoissaan ilman, että sen itse tarvitsee seurata markkinoita jatkuvasti.

Puitesopimusten avulla salkunhoitopalvelu avautuu myös pienemmille sähköasiakkaille. Esimerkiksi Helenin Isännöintisähkö tuo talo- ja kiinteistöyhtiöille suurkäyttäjän edut sähkömarkkinoilla. Tällöin salkunhoitaja seuraa sähkön tukkumarkkinoita ja sähköä ostetaan isännöintitoimiston kaikkiin kohteisiin silloin, kun se on edullista.

4. Salkunhoitajalla on aikaa perehtyä juuri sinun yrityksesi tilanteeseen

Salkunhoitopalvelulla yritys saa käyttöönsä Helenin asiantuntijatiimin sekä nimetyn salkunhoitajan, joka seuraa yrityksen puolesta sähköpörssin hintakehitystä ja tekee analyyseja sähkömarkkinoista. Salkunhoitaja tuntee sähkömarkkinat ja on jatkuvasti ajan tasalla niihin vaikuttavista tekijöistä. Näin yritys voi keskittyä oman liiketoimintansa pyörittämiseen.

Yritykselle suunnitellaan sopiva sähkön hankintastrategia, jota salkunhoitaja toteuttaa ja päivittää yhdessä yrityksen kanssa. Hän tuntee yrityksen sähkönkulutusennusteen pitkällä aikavälillä ja tarkkailee kulutuksessa tapahtuvia muutoksia. Salkunhoitaja etsii tulevaisuuteen otolliset ja edulliset jaksot, jolloin hankintaa kannattaa tehdä. Yritys saa sille räätälöidyt hankintasuositukset analyyseineen.

Yritys saa viikoittain ilmestyvän Sähkömarkkinaviikon, joka on tiivistetty katsaus sähkömarkkinoiden keskeisistä tapahtumista ja hintaliikkeistä. Henkilökohtaisissa salkkupalavereissa tarkastellaan markkinanäkymiä, tulevia hankintoja ja niiden onnistumista. Helenin extranetistä yritys saa kattavat raportit sähkösalkkunsa tilasta.

5. Raportointipalvelut

Kilpailutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota sähköntoimittajan tarjoamiin energiankäytön raportointipalveluihin. Yksinkertaisimmillaan ne ovat sähkön kulutuslukemia ja numeroita. Sähköntoimitus on vain yksi osa yrityksen energiapalettia. Yrityksen on mahdoton hahmottaa energiankäyttöään, mikäli kokonaisuudesta ei ole selkeää kuvaa.

Helen Key tuo kaiken yrityksen energiankäyttöön liittyvän datan yhteen paikkaan. Tämä antaa yritykselle työkaluja sen energiajohtamiseen ja energiatehokkuustoimiin.

Lue lisää aiheesta

Yritykset Fiksu energiankäyttö