Artikkeli / 14.1.2021

Isännöitsijän työ muuttuu koko ajan vaativammaksi – kokonaisvaltaiset energianhallintapalvelut keventävät isännöitsijän työtaakkaa

Monimutkaistuva kiinteistötekniikka ja energiatehokkuuden varmistaminen vaativat taloyhtiöissä yhä enemmän asiantuntemusta ja resursseja. Energianhallintapalvelut auttavat isännöitsijää kiinteistön järkevässä energiankäytössä, josta kiittävät sekä asukkaat että ympäristö.

Teksti: Marjukka Puolakka Kuvat: Getty Images

Isännöitsijä on moniosaaja, joka on vastuussa kiinteistön hallinnoinnista, ylläpidosta ja käytöstä. Työ on kiireistä, eikä sitä helpota se tosiasia, että kiinteistöjen tekniset järjestelmät muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi.

”Lämmityksen hybridijärjestelmät lisääntyvät ilma- ja maalämpöpumppujen myötä. Kiinteistöautomaatio mahdollistaa entistä hienojakoisempaa säätöä, ja säätimet ovat vapaammin ohjelmoitavissa ja liitettävissä etähallintaan. Kiinteistöihin tulee aurinkovoimaloita, ja myös jäähdytysjärjestelmät lisääntyvät”, kertoo Helenin älykkäiden kiinteistöjen tekninen tuotepäällikkö Antti Haajanen.

Uusi tekniikka vaatii tehostettua toiminnan varmistamista ja valvontaa. Tämä edellyttää isännöinniltä ja huollolta uutta osaamista.

Isännöitsijän kiireiden keskellä teknisiin asioihin voi kuitenkin jäädä liian vähän aikaa ja huomiota suhteessa siihen, kuinka merkittävä vaikutus niillä on kiinteistön kustannuksiin. Kiinteistön vuotuisista ylläpitokustannuksista noin 30–40 prosenttia koostuu energian ja veden kulutuksesta, joten ne ovat merkittävin jatkuva kuluerä.

Isännöintiyrityksille tehdyt kyselyt kertovat selkeästi, että energianhallintaan ja raportointiin on vaikea lohkaista lisäaikaa. Yritykset toivottavat tervetulleiksi kaikki työtaakkaa helpottavat työkalut ja palvelut, jotka auttavat palvelemaan asiakkaita paremmin energia-asioissa.

”Aktiivisella kulutusseuranta- ja energianhallintapalvelulla isännöitsijä pystyy vaikuttamaan kiinteistön käytön ja ylläpidon toimivuuteen ja kustannuksiin. Moniin muihin kulueriin on vaikeaa ja jopa mahdotonta vaikuttaa suoraan.”

Päästöt ja ympäristövaikutukset entistä enemmän tapetilla

Paineet asumisen päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen kasvavat koko ajan. Asukkaat ovat entistä ympäristötietoisempia. Samalla kiinteistöihin kohdistuu ulkopuolelta energiatehokkuuteen liittyvää sääntelyä ja vaatimuksia.

”Kiinteistöjen energianhallinta on tasapainoilua usean päämäärän välillä: kustannukset tulisi minimoida, ympäristövaikutukset huomioida ja samalla varmistaa hyvät sisäolosuhteet.”

Isännöitsijän tulee olla kartalla kiinteistöjen energiankäytöstä ja pystyä seuraamaan ja raportoimaan käytön päästövaikutuksia. Tämä on ensisijaista, kun kiinteistöissä mietitään vaihtoehtoja nykyisille ratkaisuille, ovat ne sitten pienempiä käyttöteknisiä muutoksia tai isompia investointeja laitteistoihin ja järjestelmiin.

”Usein ajatellaan, että kiinteistön energia-asiat ja talotekniikan ohjaukset hoituvat omalla painollaan olemassa olevalla automatiikalla”, Haajanen sanoo.

”Näin ei ole, sillä ilman hyviä vertailukohtia ja tavoitteellista kulutusseurannan hyödyntämistä kiinteistöön pääsee huomaamatta kehittymään vikoja ja ylimääräisiä kuluja. Niistä kärsii sekä energiatehokkuus että asukkaiden kukkaro ja asumismukavuus. Myös automaatiossa ja nykylaitteiden ja -järjestelmien energiatehokkaassa ja tarpeenmukaisessa ohjauksessa on vielä parantamisen varaa.”

Helen auttaa energianhallinnassa

Helen haluaa auttaa kiinteistöjen energianhallintaa ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Helen kehittää energianhallintaan palveluja, jotka tehostavat ja helpottavat isännöitsijän työtä.

”Pelkkä energiankulutusdata ei vie pitkälle. Tarvitaan aktiivista kulutusseurantaa ja tavoitteellista energiatehokkuuden kehittämistä. Poikkeamien havainnoinnin, hälytysten, analysoinnin ja korjaavien toimien kautta ei-toivotut muutokset energiankäytössä saadaan korjattua ajoissa.”

Helenin energianhallintapalvelut hyödyntävät vahvasti digitalisaatiota.

”Kiinteistön kulutusseurantapohjaiseen käytönaikaiseen toiminnan varmistamiseen voidaan yhdistää modulaarisesti olosuhdeseuranta, optimoitu lämmityksenohjaus sekä etävalvonta kiinteistöautomaatioon kytkeytymällä”, Haajanen sanoo.