Artikkeli / 1.3.2021

Laki sähköautojen latauspisteistä – mitä se tarkoittaa taloyhtiöille?

Maaliskuusta 2021 alkaen sovelletaan uutta latauslakia, jonka myötä sähköautojen latauspisteitä tulee asentaa yhä useampaan kiinteistöön. Tässä artikkelissa kerromme, miten laki tulee huomioida taloyhtiössä.

Teksti: Mia Virolainen

- Laki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehtimaan, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius laajamittaisten korjausten yhteydessä. Taloyhtiöitä laki velvoittaa latauspistevalmiuden asentamiseen, sanoo sähköisen liikenteen tuoteryhmäpäällikkö Päivi Linteri Helenistä.

Mitä latauspistevalmius ja laajamittainen korjaus tarkoittavat?

Latauspistevalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten jälleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien. Velvoite sovelletaan rakennushankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Onko taloyhtiön pysäköintipaikkojen lukumäärällä vaikutusta lain soveltamiseen?

On. Laki koskee taloyhtiöitä, joiden yhteydessä on vähintään neljä pysäköintipaikkaa. Latauspistevalmius on toteutettava niin, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste. Yhtään latauspistettä ei ole kuitenkaan pakko asentaa, asiasta päättää taloyhtiö, rakennuksen tai pysäköintipaikkojen omistaja.

Asuinrakennuksen pysäköintitalon osalta vaaditaan latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Rakennustyyppi Pysäköintipaikat Vaadittu latauspistevalmius,
% paikoista
Vaadittu määrä latauspisteitä
Asuinrakennus Alle 4 kpl 0 % 0
Asuinrakennus Yli 4 kpl 100 % 0
Asuinrakennuksen pysäköintitalo 1 kpl tai enemmän 100 %  0

  

Mistä taloyhtiö voi lähteä liikkeelle latausvalmiuden ja latauspisteiden asennuksen suunnittelussa?

Sähköauton latauspisteitä tai latauspistevalmiutta suunnittelevien kannattaa turvautua asiantuntijoiden apuun sopivan ratkaisukokonaisuuden löytämiseksi.

- Tyypillisesti liikkeelle lähdetään kuitenkin kartoittamalla latauspisteiden todellinen tarve, sekä kiinteistön lataukselle annettavissa oleva vapaa kapasiteetti ja mahdolliset latausinfran aiheuttamat muutostarpeet, sanoo Linteri.

Kartoituksen lopputuloksena saadaan selville työn laajuus ja kustannukset. Lisäksi tarkoitukseen sopivimmat latauspisteet ja -palvelut on helppo valita. Alan asiantuntijat huolehtivat, että latauspistevalmiudet ja latauspisteet on asennettu ja käyttöönotettu turvallisesti ja määräysten mukaisesti.

- Käyttäjäkohtainen, kulutukseen perustuva laskutus hoituu näppärästi Helenin palveluja hyödyntäen, Linteri lisää.

Voiko taloyhtiö saada avustusta lain velvoitteiden toteuttamiseen?

- Yleisesti lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen ei myönnetä tukea, mutta taloyhtiöt voivat saada avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:sta, sanoo Linteri.

Avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista, enintään 90 000 euroa. Avustus nousee 50 %:iin, jos vähintään puolessa asennettavista pisteistä latausteho on 11 kW tai enemmän. Avustusta voi hakea tarvekartoitukseen, hankesuunnitteluun, sähköpääkeskuksen muutostöihin, sähköliittymän tyypin muuttamiseen, putkitukseen ja kaapelointiin, sekä latauslaitteiden hankintaan. Avustuksen edellytyksenä on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle.

Mihin lailla sähköautojen latauspisteistä pyritään?

- Maamme hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja sähköautojen osuutta liikenteestä on tärkeää kasvattaa, jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin, Linteri kertoo.

Latauspisteitä tarvitaan lisää, jotta yhä useammalla on mahdollisuus vaihtaa fossiilisilla polttoaineilla kulkeva auto sähköautoon. Autoilijalla pitää olla varmuus siitä, että sähköauton pystyy lataamaan kotona, työpaikalla ja matkalla Suomen halki.

Lain vaikutuksena arvioidaan syntyvän vuoteen 2030 mennessä noin 73 000–97 000 latauspistettä ja 560 000–620 000 latauspistevalmiutta, sekä vauhdittavan erityisesti kotona ja työpaikoilla, sekä yrityksissä tapahtuvan lataamisen yleistymistä. Käytännössä on havaittu, että suurin osa sähköautoilijoista lataa autoaan kotona päivittäin ja säännöllisesti työpaikalla.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Sähköinen liikenne