Artikkeli / 30.8.2021

Sähköauto vapaa autoetu -autona, mutta entä sen lataaminen?

Sähköautot yleistyvät nyt vauhdilla. Ehkä teidänkin yrityksessä on herännyt mielenkiinto sähköautoja kohtaa tai niitä on jo muutama käytössäkin. Olisiko nyt oikea aika investoida työsuhdesähköautoihin? Tiedätkö, miten työtekijät tästä hyötyisivät? Entä miten lataaminen järjestyisi ja teettäisikö kaikki tämä lisätöitä?

Uusi lakimuutos vaikuttaa sähköautoilun luontoisetuihin

Taustoitetaanpa asiaa hieman: vuoden 2021 alussa astui voimaan laki 1205/2020, joka sisälsi muutoksia sekä väliaikaisia muutoksia tuloverolakiin. Sähköisen liikenteen näkökulmasta kiinnostavia ovat erityisesti luontoisetuihin tehdyt muutokset.

Muutoksen ansiosta sähköauton latauslaite katsotaan nyt auton lisävarusteeksi autoedun verotusarvoa laskettaessa. Väliaikainen veronhuojennus vuosille 2021–2025 vähentää autoedun verotusarvosta 170 euroa jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona etu on muodostunut sellaisen auton käyttämisestä, jonka autoverolain (777/2020) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden. Sähköauton lataamista koskeva väliaikainen verohuojennus puolestaan määrittää, ettei veronalaista tuloa synny työnantajan kustantaessa työntekijän oman auton tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä.

Miten työnantajien kannattaa varautua sähköautoilun yleistymiseen?

Näiden lakimuutosten uskotaan lisäävän plug-in hybridin ja täyssähköautojen yleistymistä työsuhdeautoina. Autojen yleistymisen myötä työnantajien pohdittavaksi tulevat myös lataamiseen liittyvät kysymykset.

Jos työntekijällä on vapaa autoetu –autona sähköauto ja työnantaja maksaa latauskulut, työnantajalle jää ratkaistavaksi se, miten latauskulut saadaan hoidettua helposti niin kotona kuin tien päällä.

Siinä missä kotimaan autokanta tulee kehittymään sähköisempään suuntaan, kehittyy myös yritysten laskutus. Useimmille perinteisempien työsuhdeautojen käyttäjille bensakortti on jo tuttu luontoisetu, minkä vuoksi samalla periaatteella toimiva hybridi- ja sähköautojen latauskortti sujahtanee käyttöön sen rinnalle luontevasti.

Helenin Latauskortti-palvelun käyttöönotto ei vaadi suuria ponnistuksia yritykseltä. Latauskortin helppouden ja luotettavuuden avulla työnantaja voi sujuvoittaa työsähköautojen käyttöönottoa samalla kun yrityksen kulujenhallinta helpottuu. Yksittäisten laskujen sijasta Helen toimittaa koontilaskut kvartaaleittain, jolloin yrityksellä vapautuu arvokasta aikaa hallinnollisista toimenpiteistä muuhun. Ajansäästö voi olla jopa 6 tuntia yhtä työntekijää kohden vuodessa.

Myös sähköautoilijat voittavat; erillisten kulukorvaushakemusten täyttäminen ja toimittaminen jää menneisyyteen, jolloin aikaa vapautuu muuhun tekemiseen. Lisäksi Latauskortti-palvelulla sähköautoilijan käytössä on Helenin ja kumppanimme Virran Suomen kattava julkinen latauspisteverkosto. Helenin latauspisteillä työntekijäsi lataavat työsuhdeautot päästöttömästi tuulisähköllä, jolloin sähköauton elinkaaripäästöt pysyvät erittäin pieninä.

Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä joka neljäs auto Suomessa on sähköauto. Mahdollistamalla vapaa autoedun sähköisen liikenteen vaihtoehdon olet etujoukoissa antamassa positiivista työnantajamielikuvaa konkreettisella ympäristöteolla, sillä sähköauton elinkaaripäästöt ovat selkeästi pienemmät verrattuna polttomoottoriautoon. Kannustamalla työntekijöitä sähköautoiluun kannustetaan myös kokonaisvaltaisempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Ja matka voi jatkua.

Lue lisää aiheesta

Yritykset Sähköinen liikenne