Artikkeli / 10.2.2023

Miten Energiaremontti etenee? - Taloyhtiön rooli ja vastuut

Mitkä ovat Energiaremontin hankinnan vaiheet? Mitä taloyhtiön hallituksen on hyvä tietää hankinnan eri vaiheissa? Lue vinkit, mitä asioita taloyhtiön on hyvä huomioida Energiaremontin hankinnassa ja toteutusvaiheessa!

Helenin tarjoama Energiaremontti lyhyesti:

 • Kokonaisratkaisu toteutetaan taloyhtiöön yhdellä urakalla

 • Laskee taloyhtiön energiakustannuksia

 • Parantaa asumismukavuutta

 • Pienentää taloyhtiön hiilijalanjälkeä


1. Lähtötilanne

Energiaremonttia harkitsevien taloyhtiöiden lähtötilanne voi erota toisistaan. Vanhan taloyhtiön laitteistot ovat voineet tulla elinkaarensa päähän, joten energiaremontin toteuttaminen voi tulla luonnollisesti eteen. Taloyhtiö on voinut myös huomata, että energiakulut ovat kasvaneet ja haluaa saada säästöä energiaremontin avulla.

Kuka tahansa taloyhtiössä voi ottaa energia-asiat puheeksi taloyhtiössä. Yleensä kuitenkin hallituksen jäsen tai puheenjohtaja aloittaa energiaremonttihankkeen selvityksen.

Vinkit hallituslaisille!

 • Hallituksen on tärkeää pitää osakkaat mukana hankkeessa alusta asti, erityisesti kun kyseessä on energiaremontin kaltainen iso projekti.
 • Avoimuus ja riittävä viestintä osakkaille sujuvoittaa koko prosessia ja päätöksentekoa sekä yleisesti rakentaa luottamusta hallitukseen.
 • Alkuvaiheessa hallitus voi pitää osakasinfon, jossa esittelee osakkaille energiaremonttia, ja syitä sen toteuttamiselle.

 

2. Energiaremonttiselvitys

Seuraavaksi taloyhtiön hallitus käy läpi mahdollisia energiaremontin tarjoajia ja valitsee niistä sopivimman. Isännöitsijän rooli projektissa vaihtelee riippuen taloyhtiöstä, joskus isännöitsijä on vahvasti mukana ja joskus taas vähemmän. Joka tapauksessa, hallituksen on tärkeää pitää isännöitsijä mukana projektissa, jotta kaikki toimijat pysyvät ajan tasalla mitä taloyhtiössä tapahtuu.

Jos taloyhtiö valitsee Helenin Energiaremontin toteuttajaksi, Helen työstää tässä vaiheessa hallitukselle ja isännöitsijälle ratkaisuvaihtoehdot ja alustavan tarjouksen.

3. Kohdekartoitus taloyhtiössä

Tässä vaiheessa Helenin asiantuntijat varmistavat, että suunnitellut muutokset ovat mahdollista toteuttaa taloyhtiöön. Asiantuntijat tekevät kattavan kohdekartoituksen taloyhtiössä, jonka perusteella he voivat esittää hallitukselle ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä.

Energiaremontin yhteydessä monet taloyhtiöt tekevät muitakin remontteja kiinteistöön, kuten katon uusiminen, pihavalojen uusiminen, patteriverkoston vaihto tai taloautomaation uusiminen. Taloyhtiön tehtävänä on lopulta päättää, mitkä remontit kiinteistöön tehdään.

4. Tarkempi tarjous Energiaremontista

Helen toimittaa kohdekartoituksen perusteella tarkemman tarjouksen Energiaremontista. Asiantuntijat käyvät tarjouksen ja sen sisällön läpi taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Isännöitsijällä on tärkeä rooli tuottaa tarvittavat tiedot, kuten kulutustiedot, nykyjärjestelmästä laskennan avuksi.

5. Taloyhtiö tekee päätöksen Energiaremontin edistämisestä

Hallitus tekee päätöksen Energiaremontin edistämisestä eli tekee päätöksen esittää hankkeen yhtiökokouksen päätettäväksi. Päätöksen jälkeen Helen vahvistaa Energiaremontin sisällön ja aikataulun.

Seuraavaksi hallitus tekee Helenin asiantuntijan avustamana yhtiökokousta varten esitettävän esityksen Energiaremontista. Esityksen tekemiseen kannattaa panostaa, jotta yhtiökokouksessa äänestettäisiin hankkeen puolesta. Esityksen on oltava selkeä ja helposti ymmärrettävä, jotta osakkaat saavat hyvän käsityksen hankkeesta ja sen hyödyistä taloyhtiölle.

Tärkeimmät asiat, mitä esityksessä on hyvä olla:

 • Kustannusarvio hankkeesta

 • Takaisinmaksuaika

 • Arvio aikataulusta

 • Positiiviset vaikutukset asumismukavuuteen

 • Ekologiset hyödy

Ennen yhtiökokousta, hallituksen kannattaa pitää osakasinfo, jossa osakkaat voivat kysyä mahdollisia kysymyksiä ja epäselviä asioita Energiaremontista. Näin itse yhtiökokous sujuu yleensä tehokkaammin ja päätöksiä voidaan tehdä.

6. Taloyhtiön yhtiökokous hyväksyy Energiaremontin

Yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen siitä, että lähdetäänkö Energiaremonttia toteuttamaan taloyhtiössä.

Yhtiökokouksen eteneminen tyypillisesti:

 1. Helenin asiantuntija esittelee Energiaremontin paikallaolijoille, jonka jälkeen he voivat esittää kysymyksiä hankkeesta.
 2. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja ehdottaa hyväksyntää Energiaremontille.
 3. Yhtiökokous äänestää sen puolesta tai vastaan. 


Hallitus voi halutessaan järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa keskitytään vain Energiaremonttiin. Näin itse hankkeen käsittelyyn jää enemmän aikaa.

7. Energiaremontin toteuttaminen

Yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, Helen tekee sovitut ratkaisut mahdollisimman pienellä häiriöllä asukasmukavuuteen.

Toteuttamisvaiheessa on tärkeää pitää osakkaat ajan tasalla, mitä taloyhtiössä tapahtuu ja milloin. Toteutusurakan aikaisesta tiedottamisesta sovitaan työmaan aloituskokouksessa. Helenin vastuulla on huolehtia työmaan aikaisesta tiedottamisesta, esimerkiksi sähkö-, lämpö- ja vesikatkojen osalta. Helen vastaa myös esimerkiksi kaukolämmöntoimituksen lopetuksesta.

8. Energiaremontin jälkeen

Helen tarjoaa raportoinnin ratkaisuiden toimivuudesta sekä toteuttaa lämpöratkaisun valvonnan ja huollot sovitun palvelumallin mukaisesti.

 • Energiaremontin jälkeen taloyhtiön energiakustannukset pienenevät ja paine yhtiövastikkeen nostamiseen voi pienentyä.

 • Taloautomaation avulla yli- ja alilämmitys minimoituu ja ilmanvaihtoa voidaan ohjata älykkäästi, jolloin asumismukavuus paranee.

 • Energiaremontin avulla taloyhtiön asuntojen arvo nousee ja kiinnostavuus asuntomarkkinoilla paranee.

Kiinnostuitko Energiaremontista?

Lue lisää täältä!