Artikkeli / 20.1.2023

Paljonko maksaa sähköauton latauspiste taloyhtiöön?

Sähköautojen latausratkaisujen hankkimisen hintaan taloyhtiöön vaikuttaa monet asiat, kuten latausratkaisujen määrä, mahdollisen latausinfran rakentaminen ja kaivuutyöt pihalle. Lue lisää kokonaishinnan muodostumiseen vaikuttavista asioista konkreettisten esimerkkien kera.

Latausratkaisun hintaan vaikuttavia asioita:

  • Latausinfran rakentaminen
  • Latauspisteiden määrä
  • Asennustapa
  • Mahdolliset kaivuutyöt
  • ARA-tuki

Tutustu sähköautojen latausratkaisuihin!

Sähköautojen latausinfran rakentaminen

Latausratkaisun kustannukset vaihtelevat riippuen taloyhtiöstä. Isoimmat kulut syntyvät kuitenkin monesti latausinfran rakentamisesta. Siksi liikkeelle kannattaa lähteä tilaamalla etäkatselmus, joka selvittää kiinteistön kapasiteetin sähköautojen lataamiseen. Etäkatselmusraportti kertoo yhdellä näkymällä, kuinka monta latauspistettä taloyhtiöön voidaan asentaa. 

Latausinfran rakentaminen sisältää mahdolliset muutokset taloyhtiön olemassa olevaan sähköjärjestelmään. Jos tarkoituksena on ladata hybridiautoja, voidaan joskus hyödyntää olemassa olevaa autonlämmitysrasioiden sähkönsyöttöä latauslaitteille. Yleensä latauslaitteet tarvitsevat järeämpää sähkönsyöttöä, varsinkin jos ladataan täyssähköautoja.

”Kustannukset riippuvat siitä, joudutaanko latausinfra rakentamaan tyhjästä vai onko taloyhtiöllä jo esimerkiksi asennettu latausvalmius. Jos latausvalmius eli riittävä sähkönsyöttö lataamiseen on jo olemassa, voivat kustannukset pysyä melko pieninä”, kertoo Helenin sähköisen liikenteen tuoteryhmäpäällikkö Markus Logren.

Latausinfran oikealla mitoituksella varmistetaan, että latauslaitteista saadaan riittävä latausteho. Alkuvaiheessa liian pieneksi mitoitettu infra voi kostautua lisäkustannusten muodossa siinä vaiheessa, kun taloyhtiöön tulee lisää latauslaitteita. 

Latauspisteiden määrä ja asennustapa

Asennettavien latauspisteiden määrä luonnollisesti vaikuttaa lopullisiin kustannuksiin.

”Perussääntönä voidaan pitää, että mitä useampi latauspiste hankitaan kerralla, sitä pienempi kustannus yksittäiselle latauspisteelle muodostuu”, kertoo Markus Logren."

Taloyhtiön on siis kannattavampaa hankkia latausratkaisu osana isompaa kokonaisurakkaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että ensimmäisten latauspisteiden asentamisen ohella taloyhtiön kannattaa rakentaa samalla kertaa latausvalmiudet myös tulevaisuuden latauspisteitä varten.

Myös latauspisteiden asennustapa ja johtoläpiviennit vaikuttavat kustannuksiin. Seinäasennuksessa joudutaan tehdä johtoläpivientejä, joista muodostuu kustannuksia. Tolppa-asennuksessa kustannukset vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, käytetäänkö latauslaitteille tarkoitettua asennusjalkaa vai olemassa olevia lämmitystolppia.

Mahdolliset kaivuutyöt

"Ulkoparkkialueille asennettavien latauspisteiden kohdalla joudutaan usein tekemään maankaivuutöitä, sillä latauslaitteiden kaapelit sijoitetaan maan alle", kuvailee Markus Logren.

Kaivuutöiden kustannukset riippuvat karkeasti sanottuna kahdesta tekijästä:

  • Maaperän vaativuus
  • Kaivuutyön laajuus

Maankaivuu kivisessä tai kallioisessa maaperässä on vaativampaa kuin helpossa maaperässä. Toisaalta myös latauspisteiden sijoittelu ja syöttävän latauskeskuksen sijainti vaikuttaa siihen, kuinka pitkiä kaivuureittejä tarvitaan. Kaivuutöiden osalta tarkka hinta saadaan yleensä ainoastaan paikan päällä tehtävän kartoituksen perusteella.

Esimerkit latausratkaisun hinnoista taloyhtiöön

  Laitteet ja asennus parkkihallin seinään Laitteet ja asennus autokatoksessa uusiin erillisiin asennusjalkoihin (ei sisällä maankaivuuta)
Latausvalmiudet (ml. latausinfra): 10 kpl 25 kpl
Latauslaitteet asennettuina 10 kpl 15 kpl
Hinta-arvio* 28 500e 57 750e


*Hinta-arviot perustuvat hintalaskurin tuloksiin.

Voit laskurin kautta saada latausratkaisun hinta-arvion taloyhtiöönne. Tarjoukseen tarvitaan yleensä kartoituskäynti paikan päällä, latauspistelaskurin kautta voit tehdä myös tarjouspyynnön.

ARA-tuki avuksi kulujen kattamiseen

Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustusta voivat hakea taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt ja niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.­ Vuonna 2023 avustuksen määrää laskettaessa huomioidaan kustannuksia enintään 4 000 euroa latausvalmiutta kohden.

Edellytyksenä avustukselle on, että taloyhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jolloin latauslaitteessa tulee olla tyypin 2 pistorasia ja siitä on tarvittaessa voitava käyttää vähintään 11 kW:n lataustehoa. 

Kiinnostuitko sähköautojen latauspisteistä taloyhtiöönne?

Tutustu sähköautojen latauspisteisiin ja laske latausratkaisun hinta-arvio taloyhtiöönne täältä!

Lue lisää aiheesta

Sähköinen liikenne Taloyhtiöt