Artikkeli / 8.7.2024

Tutkimus: Helsingin kuntapäättäjät suhtautuvat positiivisesti pienydinvoimaan

Uuden tutkimuksen mukaan Suomen isoimpien kaupunkien kuntapäättäjät suhtautuvat positiivisesti pienydinvoimaan. Myönteisimmin pienydinvoimaan kuntapäättäjät suhtautuvat Tampereella, Espoossa, Lahdessa, Turussa ja Helsingissä.

Helsingin kuntapäättäjistä 89 prosenttia suhtautuu joko erittäin tai jonkin verran myönteisesti pienydinvoiman rakentamiseen. Erittäin tai jokseenkin kielteisesti suhtautuu 8 prosenttia ja 4 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Ydinvoimalaitoksen rakentaminen omaan kaupunkiin eli Helsinkiin sai lähes saman arvion: 85 prosenttia myönteisiä kantoja, 12 prosenttia kielteisiä.

Suomen kuntapäättäjät suhtautuvat ylipäätään huomattavan myönteisesti pienydinvoiman rakentamiseen. Isojen kaupunkien kuntapäättäjistä 86 prosenttia suhtautuu pienydinvoiman rakentamiseen myönteisesti ja vain 11 prosenttia kielteisesti.

Tulokset ilmenevät tutkimusyhtiö Aula Researchin toteuttamasta selvityksestä, jonka tilaajina ovat Helen Oy, Kuopion Energia, Energia teollisuus ry, Energiakaupungit ry, Oulun Energia ja Steady Energy Oy, joka toimi myös tutkimuksen koordinoijana. Energiaan ja pienydinvoimaan liittyviä kantoja kysyttiin Suomen suurimpien kaupunkien kuntapäättäjiltä ja johtavilta viranhaltijoilta touko–kesäkuussa 2024.

Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä, ja otosta täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 184 kuntapäättäjää ja -viranhaltijaa. Kyselyn vastausprosentti oli 21 %.

Tutkimus kohdennettiin kaikkiaan 12 kaupungin päättäjiin: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kotka, Lappeenranta ja Pori.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin tästä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö