Artikkeli / 9.2.2024

Miksi joustolla on merkittävä rooli tulevaisuudessa? – asiantuntijamme vastaa

Onko joustaminen energiajärjestelmässä uusi asia? Miksi joustolla on iso rooli tulevaisuudessa? Keitä joustamiseen osallistuu? Helenin optimoinnin kehityksen ryhmäpäällikkö, Kristiina Siilin, vastaa videolla näihin kysymyksiin. Katso video ja opi! 

Onko joustaminen uusi asia? 

Olemme aina tarvinneet energiajärjestelmän joustoa. Fossiilinen jousto oli helppoa, sillä pystyimme varautumaan yllättäviin tilanteisiin hankkimalla energiantuotannossa tarvitsemamme polttoaineet etukäteen ja varastoimalla niitä. Tällöin kulutuspuoli pääasiallisesti horjutti tasapainoa, ja energiantuotantoa pystyttiin säätämään helposti tasapainon ylläpitämiseksi. Jatkossa taas vihreän siirtymän myötä tulee epävarmuuksia liittyen energiantuotannon määrään ja saatavuuteen sekä energian kulutukseen.

Miksi jouston merkitys kasvaa tulevaisuudessa? 

Joustolla on entistä keskeisempi yhteiskuntaa yhdistävä ja koossapitävä rooli. Tämä johtuu siitä, että yhteiskuntamme muuttuu entistä riippuvaisemmaksi sähköstä liikkumisen ja lämmityksen sähköistymisen sekä uuden teollisuuden, kuten vedyn tuotannon, myötä. Samalla myös nojaamme sähkön tuotannon osalta uusiutuviin energialähteisiin, jotka riippuvat sääolosuhteista. Jousto on siis eräänlainen liima, joka mahdollistaa toisistaan riippuvien osa-alueiden vahvuuksien kääntämisen yhteiseksi voimavaraksi kompensoiden niiden heikkouksia siten, että energiaa riittää.

Keitä joustamiseen osallistuu? 

Tulevaisuudessa energiajärjestelmän saumaton yhteispeli on kriittistä, koska jouston lähteitä on yksittäisten voimalaitosten sijaan runsaasti eri puolilla järjestelmää. Jokaisen rooli korostuu, sillä myös sähkön kulutusjoustolla voidaan tukea tasapainon ylläpitoa ja välttää hetkellisiä sähkön niukkuustilanteita. Lisäksi tarvitaan teknologiakehitystä lisätäksemme jouston lähteitä.

Kiinnostuitko joustosta ja haluatko kuulla siitä lisää?

Asiantuntijamme kertovat mielellään aiheesta lisää:
Optimoinnin kehityksen ryhmäpäällikkö, Kristiina Siilin Sähköpostiosoite: kristiina.siilin@helen.fi