Artikkeli / 9.2.2024

Mitä jousto energiajärjestelmässä tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? – asiantuntijamme vastaa

Mitä jousto tarkoittaa energiajärjestelmässä? Entä miksi se on tärkeää vihreän siirtymän kannalta ja mikä ohjaa eri toimijoita joustamaan? Helenin energiajärjestelmän optimoinnin asiantuntija, Tomi Jussila, vastaa videolla näihin kysymyksiin. Katso video ja opi!

Mitä joustaminen tarkoittaa?

Lyhyesti sanottuna asiakaspäässä joustaminen on energiankulutuksen vähentämistä silloin, kun energiasta on pulaa, ja lisäämistä, kun sitä on tarjolla paljon. Energiajärjestelmässä kysynnän ja tarjonnan on oltava aina tasapainossa. Jos tässä ei onnistuta, koko energiajärjestelmän toiminta ja sähkön riittävyys saattaa olla uhattuna. Energiajärjestelmän joustavuudella tarkoitetaan kykyä vaikuttaa joko kysytään tai tarjontaan siten, että ne saataisiin pidettyä tasapainossa. Mahdollisia keinoja tähän ovat muun muassa, tuotantomääriin tai asiakaspään kulutukseen vaikuttaminen tai sitten mahdollisesti varastojen hyödyntäminen. 

Miksi jousto on tärkeää?

Vihreän siirtymän myötä energiajärjestelmän ennustettavuus on heikentynyt, koska olemme entistä riippuvaisempia sääolosuhteista, joita on hankala ennustaa tarkasti. Jousto siis mahdollistaa vihreän siirtymän ja auttaa pitämään energiajärjestelmän toiminnassa. Lisäksi, jousto auttaa pitämään energianhintoja maltillisempina. 

Mikä ohjaa energiajärjestelmän toimijoita joustamaan?

Tämä tapahtuu markkinahintojen kautta. Esimerkiksi sähkömarkkinoilla kysynnän ylittäessä tarjonnan, hinnat alkavat nousta. Tämä taas ohjaa joko jotakin sähköntuottajaa lisäämään tuotantoaan tai sitten jotakin sähkönkuluttajaa vähentämään kulutustaan, kunnes tarvittava tasapaino on saavutettu. Mitä joustavampi energiajärjestelmä on, sitä enemmän vaihtoehtoja järjestelmän tasapainoon saattamisella on ja sitä edullisemmilla toimenpiteillä tarvittava tasapaino saadaan saavutettua.