Artikkeli / 4.1.2024

”Vihreä siirtymä muuttaa koko liiketoimintalogiikkamme”

Olli Sirkka aloitti Helenin toimitusjohtajana tammikuussa 2023. Ensimmäinen vuosi energiayhtiön ruorissa on opettanut, että tuotantotapojen lisäksi myös energian kulutuksen on muututtava.

1. Mikä on ollut suurin oivalluksesi Helenistä ja energia-alasta?

"Vanha fossiilinen maailma on todellakin jäämässä historiaan, kun suljemme kivihiilellä toimivat yhteistuotantolaitokset. Muutos uusiutuvan energian yhtiöksi tulee muuttamaan koko liiketoimintalogiikkaamme peruuttamattomasti.

Vihreä siirtymä ei tapahdu ainoastaan energiayhtiöiden toimesta tuulimyllyjä rakentamalla, vaan koko yhteiskunnan on sopeuduttava energian saatavuuden ja hinnan merkittävään vaihteluun sään ja muiden olosuhteiden mukaan. Tämän hyväksyttyämme vihreä siirtymä kyllä toteutuu, ja se on erinomainen asia!"

2. Energia-ala on ollut kovassa myllerryksessä parin viime vuoden ajan, ja vihreä siirtymä on muuttanut alan rakenteita jo sitä aiemmin. Mitkä muutokset ovat mielestäsi väliaikaisia ja mitkä pysyviä?

"Sähkön hinnan vaihtelu on ollut voimakasta. Kun uusiutuvaa energiaa lähivuosina tulee verkkoon entistä enemmän, hinnanvaihtelusta tulee pysyvä ilmiö ja osa meidän kaikkien arkea. Pitkällä tähtäimellä järjestelmään rakentuu varmasti joustavuutta sekä kykyä varastoida ja muutenkin tasoittaa saatavuuden vaihtelua, mutta lyhyellä tähtäimellä meidän tulee varautua entistä suurempiin hinnanvaihteluihin.

Sähköpulan uhka Suomessa on suurelta osin väistynyt Olkiluoto 3:n käyttöönoton ja suurten tuulipuistojen valmistumisen myötä. Siirtoverkkojen rooli on sen sijaan kasvanut entisestään, ja ne saattavat aiheuttaa tulevaisuudessa enemmän pullonkauloja kuin itse tuotantokapasiteetti. Investoinnit siirto- ja kantaverkkoihin ovat vihreän siirtymän ja sähkön saatavuuden kannalta entistä merkittävämmässä roolissa.

Myös ydinvoiman hyväksyttävyys ja maine ovat muuttuneet kertaheitolla energiakriisin myötä. Pienydinvoimateknologia voi parhaimmillaan toimia hiilidioksidivapaan Suomen ja vihreän siirtymän konkreettisena mahdollistajana."

3. Mikä on visiosi Helenistä 2030-luvulla?

"Vuonna 2025 luovumme kokonaan kivihiilen käytöstä. Tavoitteenamme on luopua kokonaan myös polttamisesta, ja tähtäämme hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Lisäämme lämmöntuotannon sähköistymistä ja haluamme olla myös edelläkävijöitä pienydinvoiman hyödyntämisessä kaupungin lämmittämisessä. Pienydinvoima on polttamattomuuden edellytys."

4. Mitä regulaatiolta vaaditaan, jotta tuo visio toteutuu?

"Regulaatio vaikuttaa monin tavoin strategiaamme toteutumiseen. Esimerkiksi pienydinvoiman rakentaminen kaukolämpöä varten on mahdollista vain, jos regulaatio mahdollistaa kohtuulliset suojaetäisyydet voimalan ympärille ja rakentaminen nykyisen kaukolämpöverkon yhteyteen sallitaan.

Toisaalta on äärimmäisen tärkeää, että markkinoiden annettaan myös toimia ilman suurempaa poliittista väliintuloa. Jos esimerkiksi hinta- ja kysyntävaihteluita aletaan keinotekoisesti suitsia tai markkinahintaa muuten vääristää tuotantotuilla, se tulee yhteiskunnalle lopulta kalliiksi ja poistaa vihreän siirtymän kannusteita. Samalla markkinaehtoisten investointien riskikerroin kasvaa, jos luottamus säätelyn pitkäjänteisyyteen ja ennakoitavuuteen vahingoittuu."

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö