Blogi / 19.12.2016

Biokaasua maakaasuverkkoon

Biokaasu on Helsingin Energian kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto lisätä uusiutuvaa energiaa, koska sen kuljettaminen voimalaitokselle sujuisi olemassa olevaa maakaasuverkkoa hyödyntäen.

Teksti: Jussi Kukkonen

Biokaasun tuotannossa käytettäisiin tekniikkaa, jota ei ole vielä vastaavassa mittakaavassa käytössä missään maailmalla. Tekniikka sinällään on olemassa, mutta teollisen mittakaavan sovellus puuttuu vielä. Laitoksen suunniteltu tuotantoteho olisi noin 200 megawattia ja se tulisi kattamaan vuodessa noin 50 000 kotitalouden sähkön ja lämmön kulutuksen. Biokaasu vaikuttaa lupaavalta, koska:

1. Biokaasu on uusiutuvaa

Biokaasun tuotannossa käytettäisiin metsäpohjaista biomassaa, metsähaketta ja kuorta. Biokaasu on hiilidioksidineutraalia ja se voi olla jopa hiilidioksidinegatiivista. Tekniikka mahdollistaa sen, että hiilidioksidi voitaisiin ottaa talteen ja varastoida.

2. Biokaasu kulkee putkessa

Biopolttoaineen toimitus voimalaitokselle kaasun muodossa ei vaadi lisää rekka-, juna- tai laivakuljetuksia Helsinkiin. Biokaasu ei myöskään vaadi lisätilaa voimalaitoksilla eikä uusia polttojärjestelmiä.

3. Biokaasun valmistus on energiatehokasta

Kaasun valmistus, logistiikka ja käyttö on hyvin energiatehokasta. Kaasun siirtoon tarvittava energiamäärä on Suomessa pieni, noin 0,4 prosenttia kaasuvirrasta. Vuosaaren kaasuvoimalaitoksen hyötysuhde on parhaimmillaan jopa 93 prosenttia. Lisäksi biokaasun valmistus on tehokkaampaa kuin esimerkiksi biodieselin.

Tämän hetken tilanne

Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren yhteisprojekti synteettistä biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamiseksi Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan yhteyteen etenee hyvää vauhtia. Projekti on edennyt investointipäätösten toiseen valmisteluvaiheeseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistetään vuoden loppuun mennessä ja julkiset tukimahdollisuudet selvitetään. Teknologiaratkaisua ja taloudellisia laskelmia tarkennetaan tehtyjen selvitysten pohjalta ja hankkeen liiketoimintakonsepti optimoidaan. Hankkeen investointipäätös on mahdollista tehdä aikaisintaan vuonna 2013.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus