Blogi / 19.12.2016

Mitä kehitysohjelmassa oikein on meneillään?

Helsingin Energian kehitysohjelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta tavoittelee uusiutuvan energian lisäämistä ja päästöjen vähentämistä.

Teksti: Pirjo Jantunen

Kehitysohjelman tavoitteena on nostaa sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Samalla energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia.

Tavoitteet ovat siis selvillä, mutta keinot niiden saavuttamiseksi ovat vielä avoinna. Lokakuussa valittavien uusien kaupunginvaltuutettujen on päätettävä, rakennetaanko Vuosaareen uusi voimalaitos vai modernisoidaanko vanhoja, kirjoitti Johanna Mannila maanantain 24.9. Helsingin Sanomissa. Jotta valtuutetut voisivat tehdä päätöksen vuonna 2015 parhailla mahdollisilla tiedoilla, teemme parhaillaan selvityksiä kehitysohjelman eri vaihtoehtojen toteuttamismahdollisuuksista.

Aloitamme puun polttamisen

Mitä kehitysohjelmassa oikein on meneillään?

Pellettisiiloa asennetaan Hanasaareen

Syksyllä 2012 aloitamme puupellettien koepolton Hanasaaren voimalaitoksessa. Myöhemmin pellettejä on tarkoitus polttaa myös Salmisaaressa ja jatkuvakestoinen pellettien käyttö alkaa vuonna 2014. Tavoitteena on, että biomassasta saadaan Hanasaaressa ja Salmisaaressa 5-10 % energiasta vuonna 2015.

Hanasaaren voimalaitoksen toiminta jatkuu entiseen malliin. Voimalaitoksen jatkosta valtuusto päättää vuonna 2015.

Suunnittelemme uutta voimalaitosta

Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta suunnitellaan kovaa vauhtia. Tarkoituksena on, että vuonna 2015 voimalaitosinvestoinnin tarpeellisuus ja aikataulu voidaan arvioida mahdollisimman hyvin. Suunnitelmat sisältävät voimalaitoksen teknisen suunnittelun lisäksi selvityksiä mm. puuhakkeen saatavuudesta ja polttoainelogistiikasta.

Puolitamme päästöjä

Vuonna 2016 voimaan tuleva EU:n teollisuuspäästödirektiivi (IED) kiristää voimalaitosten rikki-, typpi- ja pienhiukkaspäästörajoja huomattavasti – Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten päästörajat suunnilleen puolittuvat. Parhaillaan olemme tekemässä voimalaitoksille muutoksia, joiden avulla alitamme päästörajat vuoteen 2016 mennessä.

Suunnittelemme vielä lisää

Kehitysohjelma päivitetään siis seuraavan kerran vuonna 2015. Päivityksessä syvennytään erityisesti biopolttoaineiden saatavuuteen, hintaan, kestävyyskriteereihin ja käytettävissä olevaan, jatkuvasti kehittyvään teknologiaan.

Uusien tietojen perusteella kaupunginvaltuusto päättää mm. rakennetaanko Vuosaareen monipolttoainevoimalaitos vai poltetaanko Salmisaaressa ja Hanasaaressa suurempia määriä biomassaa kivihiilen joukossa. Vai poltetaanko Helsingin voimalaitoksilla jatkossa biokaasua ja biohiiltä?

 

Miltä kuulostaa? Oletko sitä mieltä, että lisäselvitykset ovat tarpeen, vai pitäisikö selvittää vähemmän ja toimia enemmän? Kerro mielipiteesi kommenttiboksissa ja kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Lisätietoja kehitysohjelmasta löytyy Helsingin Energian nettisivuilta. Tutustu myös kaupunginvaltuuston päätökseen kehitysohjelmasta.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö