Blogi / 19.12.2016

Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen?

Onko uusi voimalaitos Vuosaareen mahdollinen? Millainen uusiutuvia polttoaineita käyttävä voimalaitos olisi?
Teksti: Timo Arponen

Ensimmäinen vaihe

Tavoite ja tehtävä: Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen. Kysymyksiä, vastauksia ja lisää kysymyksiä. Tietojen keräämistä. Ideoita ja ideointia. Sisäisiä ja ulkoisia palavereja. Sähköposteja ja puhelinsoittoja. Konsultteja, laitetoimittajia, uusia kontakteja. Eri alan ihmisiä. Tutustumismatkoja ja muiden kokemuksia. Avointa mieltä ja uuden oppimista. Yhdessä tekemistä. Exceliä ja Wordiä ruudun ääressä. Istumalihaksia. Verta, hikeä ja kyyneleitä? Ei, vaan korkeintaan hikeä – ja sitäkin vain vähän, kiitos kaukojäähdytetyn konttorimme.

Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen?

Uusi voimalaitos sijaitsisi nykyisten voimalaitosten yhteydessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Vuosi 2011 käytettiin tiukasti Vuosaari C -projektissa voimalaitoksen esisuunnittelussa, joka valmistui vuoden lopulla. Määritimme uudelle voimalaitokselle asetettavat reunaehdot, selvitimme laitoksen tekniset perusratkaisut, polttoainevaihtoehdot ja sovittelimme laitosta polttoaineenkäsittelyineen tontille aina alustavine havainnekuvineen. Lisäksi teimme esisuunnittelun myös tarvittavasta energiatunnelista energian siirtämiseksi kantakaupunkiin ja kaikille helsinkiläisille.

Lyhyesti sanottuna tehtävänämme oli selvittää uuden monipolttoainevoimalaitoksen toteutettavuus ja aikataulu sekä tietenkin arvioida kustannukset. Ja sen teimme. Ja kyllä, monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen on mahdollinen!

Lopuksi naputtelimme VuC-projektimme tulokset Powerpoint-esitykseksi kaupungin päättäjille osaksi  Helenin kehitysohjelman käsittelyä. Vuoden kääntyessä 2012 puolelle vedimmekin projektissa hieman henkeä poliittista päätöksentekoprosessia seuraten. Ensimmäinen vaihe oli takana.

Toinen vaihe käyntiin

Vuoden 2012 alussa tuli kaupunginvaltuuston päätös siitä, että rakentaminen viedään päätettäväksi vuonna 2015. Hihat taas ylös ja jatkamaan töitä! Uusia keväisiä kick offeja, osaprojektien ja työryhmien muodostamista.

Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen?

Yksityiskohta voimalaitosluonnoksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Nyt tarkennamme laitoksen ja energiatunnelin suunnittelua ja kustannuksia. Alkaen aina siitä, että toimintaympäristö analysoidaan ja laitoksen koko optimoidaan tarkemmin. Siirryimme esisuunnittelusta hankesuunnitteluun, jolloin suunnittelua viedään pidemmälle ja yksityiskohtia ratkotaan. Voimalaitoksen ja polttoainevarastojen sijoittelu tarkentuvat. Myös mahdollinen toteutusaikataulu tarkentuu.

Osana projektia olemme juuri käynnistäneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja kaavoitusprosessit. Omassa projektissaan selvitetään myös biopolttoaineiden saatavuutta. Sidosryhmät otetaan vahvemmin mukaan.

Vuonna 2015 meillä on suunnitelma, jonka perusteella kaupunki voi tehdä päätöksen monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta Vuosaareen tai investoinneista Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksiin.

Lue lisää aiheesta

Lämpö