Blogi / 19.12.2016

Skogsflis som bränsle i Nordsjö

För tillfället undersöker Helsingfors Energi möjligheten att i framtiden förbränna skogsflis i Nordsjö Vuosaari C. Skogsflis är ett förnybart bränsle och förorsakar därmed mindre växthusgaser än fossila bränslen.

Teksti: Cecilia Salin

I huvudsak görs skogsflis av skogsrester. Med skogsrester avses ofta delar av träd som är odugliga för kommersiellt bruk. Det är ofta frågan om avverkningsrester, stubbar och klenträd.

Skogsresterna flisas ofta till små bitar (s.k. skogsflis) och kan därmed användas som bränsle inom energiproduktion. Skogsflis är det mest grundläggande träbränslet, men materialet kan även förbehandlas för att producera andra former av träbränslen som pellet, torrefierad biomassa eller syntetisk naturgas.

Fördelar och nackdelar med skogsflis gentemot andra träbränslen

De mest betydelsefulla fördelarna med skogsflis är att:

  • Råmaterialet är relativt billigt
  • Eftersom bränslet inte är processerat har bränslet en bättre livscykel än förbehandlade träbränslen

Däremot är nackdelarna med skogsflis att råmaterialet har:

  • Lågt värmevärde, MWh/ton
  • Låg energidensitet, MWh/m3
  • Låg skrymvolym, kg/m3

Dessa nackdelar innebär att det behövs större mängder skogsflis för att ge en motsvarande energimängd som förbehandlade träbränslen.

Dessutom är det viktigt att beakta att en allt för grundlig insamling av avverkningsrester kan försämra skogens näringsbank, medan upplyftningen av stubbar kan leda till erosion. Å andra sidan anses gallring av klenträd uppliva skogen och förbättra skogens välmående.

De ovannämnda egenskaperna gäller dock inte bara för skogsflis, utan för alla träbränslen som är tillverkade av skogsrester. Därmed är det inte alltid så entydigt vilket träbränsle är att föredra, eftersom det finns för- och nackdelar med allihopa.

Tämä artikkeli on osa ruotsinkielistä kirjoitussarjaa, joka ei ilmesty suomeksi (ellei kommenteissa sitä erityisesti toivota).

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus