Blogi / 19.12.2016

Tuulivoima ristituulessa

Tuulivoima jakaa mielipiteitä. Uusiutuvaa energiaa, rauhallista pyörimisliikettä, ylväitä pylväitä vai melua, välkettä ja kuolleita lintuja?
Teksti: Tea Erätuuli

Kun kysytään ihmisten suhtautumisesta tuulivoimaan, on tulos yleensä hyvinkin positiivinen. Periaatteessa ihmiset haluavat lisää uusiutuvaa energiaa. Kun tuulivoimahankkeet konkretisoituvat, pelätään kuitenkin haittavaikutuksia. Esimerkiksi Muoniossa Mielmukkavaaran tuulipuistohanke kaatui äskettäin, koska paikalliset kokivat sen haittaavan matkailualan toimintaedellytyksiä ja asumisviihtyvyyttä.

Luonto, asutus ja muu käyttö otetaan huomioon

Tuulivoimalat pyritään sijoittamaan paikkaan, jossa teknis-taloudellisten seikkojen lisäksi otetaan huomioon luonto, asutus ja alueen muu käyttö. Isomman mittakaavan hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-prosessi tätä varten.

Energiamessujen yhteydessä Tampereella järjestettiin 24.10. aamupäiväseminaari tuulivoimasta. Siellä kuultujen kertomusten perusteella tuulivoimaloihin liittyviltä YVA-prosesseilta on vaadittu usein samaa laajuutta kuin ydinvoimalahankkeissa. Ympäristövaikutukset tutkitaan siis todella huolellisesti.

Viranomaisohjeita päivitetään

Seminaarissa nostettiin myös esille, että kansalaisten lisäksi myös viranomaisilla on pelkoja, jotka hidastavat ja yhä useammin myös estävät hankkeita. Erityisesti keskusteltiin lentokentistä ja laskeutumiseen tarvittavista varoalueista niiden ympärillä. Etenkin meri- ja rannikkotuulen rakentamista hidastavat tällä hetkellä myös puolustusvoimien tutkat.

Tuulivoimaloiden sijoittelua koskevia viranomaisohjeita on päivitetty mm. tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia esteitä kuvaavan Tarastin raportin pohjalta. Esimerkiksi voimaloiden etäisyyksiä asutuksesta ja desibelirajoja on muutettu, jotta ympäristölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Mitkä ovat sinun mielestäsi tuulivoimarakentamisen pahimmat esteet ja miten ne voidaan voittaa?

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus