Blogi / 19.12.2016

Älyverkoissa kuhisee

Älykäs energiajärjestelmä muodostuu sähkön ja lämmön ekotehokkaasta yhteistuotannosta ja sitä täydentävästä pientuotannosta, esimerkiksi aurinkopaneeleista.
Teksti: Markus Lehtonen

Lisäksi siihen kuuluu älykäs energian käyttö, jossa ohjaavana tekijänä on energiatehokkuus. Älykkääksi järjestelmän tekee sekä tiedon että energian virtaaminen kahdensuuntaisesti, jolloin energian tuotantoa ja kulutusta voidaan joustavasti ohjata tarpeen mukaan.

Eri puolilla Eurooppaa on käynnissä satoja älyverkkoihin liittyviä projekteja, joissa uutta teknologiaa pyritään hyödyntämään asumismukavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Vielä toistaiseksi uudet ratkaisut eivät kustannuksiltaan ole täysin kilpailukykyisiä perinteisten vaihtoehtojen kanssa, mutta kuten muussakin kehityksessä, näiden hankkeiden kilpailukyvyn arvioidaan paranevan merkittävästi esikaupallisten toteutusten jälkeen.

Helsinkiin parhaillaan rakennettava Kalasatama on Suomen suurin kohde, jonne uusia älyverkkoihin pohjautuvia ratkaisuja suunnitellaan toteutettavaksi. Siellä painopisteenä ovat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen soveltuvat ratkaisut hajautettuun energiantuotantoon, älykäs energiankäyttö ja asuminen sekä sähköisen liikenteen palvelut. Uusia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti siten, että vain kilpailukykyiset ratkaisut jäävät henkiin ja monistuvat.

Älykkäiden energiajärjestelmien avulla voidaan tarjota asiakkaille monipuolisia uusia tuotteita ja palveluja, mutta niiden kautta voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa myös koko energiajärjestelmän toimintaan. Kun tuuli- ja aurinkoenergian määrä energiajärjestelmässä lisääntyy, energian tuotantoa ei voida enää helposti säätää kulutuksen vaihtelun mukaan. Tästä syystä kulutuksen jousto ja ohjausmahdollisuudet sekä energian varastointi ovat avainasemassa kehitettäessä entistä toimivampaa energiajärjestelmää.

Innostus ja innovatiivisuus ovat avaintekijöitä uusien asioiden kehittämisessä. Kun uudet älyverkkoihin perustuvat ratkaisut onnistutaan vielä integroimaan saumattomasti osaksi nykyistä energiajärjestelmää, meillä on kasassa kaikki elementit, joiden avulla päästään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut