Blogi / 19.12.2016

Hanasaaren voimalaitos energiatehokkaammaksi

Hanasaaren voimalaitoksilla on käynnistetty energiatehokkuusprojekti, jossa optimoidaan omakäyttöhöyryn ottamista. Projektin tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä mereen ajettavan kaukolämmön määrää.
Teksti: Karita Visuri

Meneillään oleva energiatehokkuusprojekti jakaantuu kahteen eri osaan: palamisilman esilämmitys muutetaan omakäyttöhöyryn sijaan toimimaan kaukolämpövedellä ja lisäksi mahdollistetaan omakäyttöhöyryn ottaminen turbiinin matalampipaineisesta väliotosta. Ideoiden takana on oma henkilökuntamme: projekti-insinööri Petteri Rasila, yksikönpäällikkö Jarmo Ivaska ja käytönsuunnittelija Sakari Laakkonen.

Palamisilman esilämmitys höyryltä kaukolämmölle

Palamisilman esilämmitys tapahtuu Hanasaaren B-voimalaitoksella savukaasuluvon ja höyryluvon avulla. Lyhenne luvo tulee saksan kielen sanoista Luft-VorWärmern eli ilman esilämmitin. Höyryluvo käyttää voimalaitosprosessin omakäyttöhöyryä noin 4 tonnia tunnissa. Meneillään olevan projektin myötä palamisilma tullaan esilämmittämään höyryn sijasta kaukolämmön menovedellä.

Ajotilanteessa, jossa kaukolämmön tarvetta ei ole, joutuu voimalaitos ajamaan hukkalämmön priimauslämmönvaihtimien kautta mereen. Rakentamalla kaukolämpöluvo nykyisen höyryluvon tilalle pystytään palamisilman esilämmityksessä hyödyntämään osa hukkaan menevästä kaukolämmöstä omakäyttöhöyryn sijaan.

Omakäyttöhöyryn ottaminen matalampipaineisesta väliotosta

Normaalissa ajotilanteessa tarvittava omakäyttöhöyry otetaan turbiinin väliotosta numero 5. Sitä olisi tietyissä ajotilanteissa mahdollista ottaa matalampipaineisemmasta lämpötilasta väliotosta numero 4.

Hanasaaren voimalaitos energiatehokkaammaksi

Rakentamalla uusi putkistolinja omakäyttöhöyryn ottamiseen myös matalampipaineisesta turbiinin väliotosta, pystytään täydellä teholla ajettaessa hyödyntämään suurempipaineisesta väliotosta ottamatta jäänyt omakäyttöhöyry turbiinissa ja saadaan sähkötehoa lisää. Jatkossa omakäyttöhöyry otetaan aina edullisemmasta turbiinin väliotosta ajotilanteen mukaan.

Säästö: 2 300 tonnia hiilidioksidia

Energiatehokkuutta parantavat hankkeet ovat voimalaitoksillemme ja lämpökeskuksillemme tärkeitä, sillä päästötavoitteemme ovat tiukat ja lisäksi energian hinta nousee jatkuvasti. Hanasaaren voimalaitoksen omakäyttöhöyryn optimointi säästää vuodessa yli 10 000 megawattituntia kivihiiltä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 2 300 tonnia. Se vastaa yli 23 miljoonan kilometrin ajamista autolla.

Projektin asennukset toteutetaan voimalaitoksen vuosihuollon yhteydessä kesällä 2013.

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö