Blogi / 19.12.2016

Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan pelletin koepoltto ei juurikaan näy voimalaitoksen ympäristövaikutuksissa.
Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta

Teksti: Minna Näsman

Tutkimusprofessori Risto Hillamo kertoi Ilmatieteen laitoksen tekemien mittausten alustavista tuloksista Hanasaaren voimalaitoksella tammikuun lopussa.

Syksyllä 2012 Hanasaaren voimalaitoksella poltettiin kivihiilen joukossa koemielessä 525 tonnia pellettiä. Helsingin Energian, Ilmatieteen laitoksen ja Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkijat ottivat lukuisia näytteitä polttoprosessin eri vaiheista. Alustavien tulosten mukaan 5–10 prosentin pellettiosuus ei aiheuta suuria muutoksia ympäristövaikutuksiin, jos vertaa sitä sataprosenttiseen hiilen polttoon.

Polttoprosessin kannalta suurin muutos on se, että seospoltossa myllyt jauhavat suurempaa polttoainemäärää kuin pelkästään hiiltä poltettaessa. Myllyjen moottorit käyvät tällöin lähes maksimirajoillaan, mikä lisää sähkön kulutusta.

Päästövaikutukset pieniä, hiilidioksidipäästöt vähenevät

Pelletistä jää polttoaineseokseen pelkkää kivihiilijauhatusta suurempia partikkeleita, mikä vaikuttaa palamattoman polttoaineen määrään ja sitä kautta toiminnan taloudellisuuteen. Palamattoman aineksen määrä kasvaa sekä lento- että pohjatuhkan joukossa. Lentotuhkan hiukkaskoko näyttää hieman kasvavan. Päästövaikutukset ovat pieniä, koska palamaton aines jää viimeistään rikinpoistolaitoksen suodattimiin.

Rikki- ja typpipäästöjen osalta tarvitaan lisäkokeita, jotta voidaan varmasti sanoa, miten pelletinpoltto niihin vaikuttaa. Sama koskee hiukkaspäästöjä.

Ilmatieteen laitoksen alustavissa tutkimustuloksissa näkyy, että seospoltosta tulee hieman hiilenpolttoa enemmän klooripäästöjä. Poltetaan sitten kivihiiltä tai kivihiili-pellettiseosta, niin näyttäisi siltä että ilmastoa varsinkin arktisella alueella lämmittävää absorboivaa materiaalia ei pääse ilmaan. Pienhiukkaset, joita rikinpoiston jälkeen prosessista ympäristöön pääsee, ovat auringonvaloa takaisin ilmakehään sirottavia. Niiden suora vaikutus ilmakehään on viilentävä.

Kokeet jatkuvat

Pellettien polttokokeita jatketaan. Kokemuksia hyödynnetään vuonna 2014, kun jatkuvakestoinen puupellettien käyttö alkaa sekä Hanasaaren että Salmisaaren voimalaitoksilla.

Lue lisää puupellettien käytöstä nettisivuiltamme.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö