Blogi / 19.12.2016

Myllypuron lämpökeskus on Suomen puhtaimpia

Myllypuron huippu- ja varalämpökeskuksessa on saatu päätökseen mittava modernisointi, jolla 70-luvun lopulla rakennettu lämmöntuotantolaitos on saatu vastaamaan myös tuleviin päästövaatimuksiin.
Teksti: Juhani Aaltonen

Nimensä mukaisesti Myllypuron lämpökeskuksessa tuotetaan kaukolämpöä, joka jakeluverkon kautta lämmittää kiinteistöjä ja käyttövettä. Pääosa eli yli 90 prosenttia Helsingin kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotantovoimalaitoksilla, joten lämpökeskuksia tarvitaan lähinnä talvipakkasilla varmistamaan lämmön riittävyys.

Öljystä maakaasuun

Modernisoinnin yhteydessä Myllypuron lämpökeskus muutettiin öljykäyttöisestä maakaasukäyttöiseksi. Lisäksi sen polttotekniikkaan ja savukaasujen käsittelyyn tehtiin parannuksia. Sähkö- sekä automaatiotekniikka uusittiin lähes kokonaan.

Naapureille näkyvin muutos on ollut itse kiinteistöön tehdyt parannukset. Enää ei maali hilseile seinissä, kun julkisivujen pellitykset on uusittu ja koko kiinteistö korjattu energiatehokkaammaksi.

Myllypuron lämpökeskus on Suomen puhtaimpia

Lämpökeskuksen sisällä on uudistettu muun muassa polttimoita. Keltaiset putket ovat maakaasuputkia.

Päästöt vähenivät selvästi

Vuodenvaihteessa jälleen käyttöön otettu lämpökeskus on päästöiltään yksi Suomen puhtaimpia maakaasukäyttöisiä lämpökeskuksia. Aiempaan verrattuna rikki- ja hiukkaspäästöt pienenivät  murto-osaan ja typenoksidipäästöjäkin vähennettiin 30 prosenttia.

Uuden polttoaineen toimitusta varten maahan upotettiin neljä kilometriä uutta maakaasuputkea. Yhteys maakaasuverkkoon mahdollistaa tulevaisuudessa biokaasun käyttöönoton myös Myllypuron lämpökeskuksella.

Energiatehokkuus yhä paremmaksi

Myllypuron lämpökeskuksen tuotantoprosessi oli jo entuudestaan energiatehokas, joten löysimme katselmoinnissa varsin vähän parannuskohteita. Merkittävin näistä energiatehokkuustoimista oli kaukolämpöpumppaamon uusiminen. Muita energiantehokkuutta parantavia muutoksia olivat muun muassa taajuusmuuntajakäyttöjen lisäämiset, led-valaisimet ja parannukset ilmanvaihtoon.

Asukastilaisuus kiinnosti

Helmikuun viimeisenä päivänä lämpökeskuksen naapurustolle järjestämämme asukastilaisuuden suosio yllätti positiivisesti, eikä kaikille osallistujille riittänyt istumapaikkoja. Esittelimme tilaisuudessa päästöjen vähentämiseksi tehtyjä uudistuksia, joihin naapurit olivatkin tyytyväisiä.

Myös mahdollisuudet liittyä kaukolämpöön sekä kierrokset laitoksella herättivät runsaasti mielenkiintoa. Huolenaiheena esitettiin uusien varapolttoainesäiliöiden rakennusaikaiset haitat.  Vaikka me ja urakoitsijat teemmekin parhaamme, niin valitettavasti suojaustoimenpiteistä huolimatta louhintatöistä aiheutuu naapurustolle melua, pölyä ja tärinää.

Lämpökeskusalue valmistuu 2014

Nykyiset maan päällä olevat varapolttoainesäiliöt tullaan purkamaan asuinrakentamisen tieltä ja niitä korvaavat uudet säiliöt upotetaan maan alle lämpökeskuksen eteläpuolelle. Nämä rakennustyöt saadaan vuoden 2014 aikana päätökseen, jolloin koko lämpökeskusalue tulee valmiiksi.

Lämpökeskusalueella tehtävät rakennustyöt ja muutokset toteutetaan aina läheisessä yhteistyössä alueen asukkaiden ja kaupunkikehityksen kanssa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita osapuolia upeasti sujuneesta yhteistyöstä!

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö