Blogi / 19.12.2016

Siipyyn kesä

Kenttätöitä, lentolaskentoja, viistokaikuluotausta ja pohjanäytteitä – niistä on Siipyyn kesä rakennettu, ainakin Suomen Merituuli Oy:n toimitusjohtaja Sami Kuitusen ja projektipäällikkö Jari Kottosen mukaan.
Teksti: Tea Erätuuli

Siipyyseen suunnitellulla merituulipuistoalueella siis tapahtuu loma-aikaankin. ”Avovesikaudellahan nämä kenttätyöt on tehtävä”, Kuitunen toteaa.  Tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia siis lisäselvitetään. ”Tarvitsemme alueen olosuhteista lisää tietoja, joita voidaan käyttää arvioitaessa tuulivoiman ympäristövaikutuksia”, hän kertoo. Niinpä merenpohjasta on otettu pohjaeläinnäytteitä ja tehty kasvillisuusselvitys. Tuloksia odotellessa maallikko voi vaan kuvitella, minkälaisia otuksia pohjamudissa elelee.

Lintujen laskentaa

Alueen merkitystä tutkitaan myös vesilintujen kannalta. Aineistoa saadaan kerättyä tekemällä lentolaskentoja. ”Laskentojen tarkoituksena on kerätä vertailukelpoista aineistoa vesilintujen yksilömääristä rannikkoalueen eri osissa sekä arvioida tätä kautta eri alueiden merkitystä vesilintujen kannalta”, Kottonen toteaa.  ”Laskennat suoritetaan varsin systemaattisesti etukäteen suunniteltuja laskentalinjoja pitkin.”

Kalataloudellisista vaikutuksista halutaan myös laajempaa tietoutta. Nyt tutkitaan siian ja silakan kutualueita sekä vaelluskalojen kulkureittejä. ”Kutualueet saadaan selville havainnoimalla pienpoikasia ja vaelluskalojen, kuten vaellussiian, lohen ja meritaimenen, reiteistä saadaan tietoa haastattelemalla ammattikalastajia”, Kottonen tietää.

Tutustu Siipyyn tuulivoimapuiston suunnitelmiin tarkemmin täällä. Kerromme lisää hankkeen etenemisestä syksyn mittaan!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus