Blogi / 19.12.2016

Taistelua tuulimyllyjen puolesta

Tuulivoiman lisääminen ei aina mene niin kuin Strömsössä. Tällä kertaa ei ole kyse niinkään NIMBY:stä – kapuloita rattaisiin tulee kunnilta, ministeriöltä ja viranomaistahoilta.
Teksti: Tea Erätuuli

Pyrimme lisäämään tuulivoimaa kehitysohjelman mukaisesti Suomen Merituuli Oy:n kautta. Omistamme Suomen Merituulen yhdessä EPV Energian kanssa. Marraskuussa ilmoittauduimme mukaan merituulivoiman demonstraatiotukikilpailuun, mutta miten tuulivoimahankkeet muuten etenevät?

Inkoo-Raaseporissa vastatuulta

Suomen Merituuli Oy on jo vuosia suunnitellut merituulivoimapuistoa Inkoo-Raaseporiin maakuntakaavan mukaiselle paikalle avomerelle. Kunnat eivät kuitenkaan ole pyynnöistä huolimatta käynnistäneet yleiskaavoitusta. Suomen Merituuli pyysi tämän takia syksyllä 2012 ympäristöministeriöltä kunnille maakuntakaavan mukaista suunnittelumääräystä. Ministeriö teki kuitenkin 3.12.2013 kielteisen päätöksen eli tuulivoimarakentamista ei määräyksellä edistetä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei maakuntakaavan aluevaraus velvoita kuntaa maakuntakaavaa toteuttavan suunnittelun aloittamiseen. Hanke ei siis tällä yrityksellä edennyt, kun ministeriöltä ei tullut tukea kaavoituksen aloittamiselle.

Siipyyssä selvityksiä

Siipyyseen suunnitellun merituulivoimapuiston alueella on tehty tarkennettuja jatkotutkimuksia lepäilevien ja ruokailevien lintujen osalta sekä läheiseen Natura-alueeseen liittyen. Ammattikalastuskyselyn raportti on valmistumassa, samoin sedimenttitutkimusten tulokset. Lisää työtä ja selvityksiä tarvitaan, kuten kaavakartan viimeistelyä, arkeologisia tutkimuksia ja vesilupaan liittyvää valmistelua. Siipyyn selvityksistä kerroimme jo syyskuussa.

Taistelua tuulimyllyjen puolesta

Pyhtäälle suunnitellun maatuulivoiman rakentaminen on Suomen Merituulen osalta jäissä, sillä hanke ei sisältynytkään kunnan laatimaan tuulivoimayleiskaavaluonnokseen. Lisäksi puolustusvoimat laati kompensaatioesityksen liittyen alueen tutkien korvaamiseen. Myös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta muutamalle myllylle on alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa näkemyseroja.

Saavutetaanko tavoitteet?

Tuulivoimarakentamisen etenemättömyys  tietää vaikeuksia myös Suomelle. Suomi on sitoutunut EU:n uusiutuvan energian tavoitteisiin, mikä tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta on nostettava 38 %:iin. Viime aikoina uusiutuvan osuus on jo noussut merkittävästi, mutta syynä on ollut taantuman aiheuttama alhainen kulutus. Kun talouden pyörät alkavat pyöriä nopeammin, tarvitaan toimia uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Suomen uusiutuvatavoitteesta tuulivoimalle suunniteltu osuus on noin 2500 MW eli noin 6 000 000 MWh vuoteen 2020 mennessäTuulivoimaa tarvitaan siis lisää, sillä vuoden 2012 lopussa Suomen tuulivoimakapasitetti oli 260 MW, vasta noin 10 % vuoden 2020 tavoitteesta. Viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin sähköä 500 000 MWh eli noin 0,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. (Lähde: VTT.)

Lauri Tarasti pyrki tuulivoimaselvityksessään edistämään tuulivoimarakentamista Suomessa. Mikä on sinun reseptisi?

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus