Blogi / 19.12.2016

Kohta palaa bioöljy Sakarinmäessä

Sakarinmäen koulukeskukselle tulevan uudenlaisen lämmitysjärjestelmän rakentaminen etenee. Maalämpöjärjestelmä on otettu käyttöön ja bioöljy sekä aurinkokeräimet ovat kuluvana vuonna tulossa osaksi hybridilämmitysjärjestelmää.

Teksti: Juhani Aaltonen

Pääosa energiasta maalämmöstä

Sakarinmäen maalämpöjärjestelmän 21 porareikää, yhteispituudeltaan 6,3 kilometriä, saatiin lämmöntuotantoon tammikuun alussa, sopivasti ennen pakkasia. Pienistä haasteista huolimatta järjestelmä on saatu toimimaan. Koulukeskuksen lämmöntarpeesta katettiin alkuvuodesta maalämmöllä jo yli 50 prosenttia ja säätöjen jälkeen odotamme pääsevämme asetettuun tavoitteeseen. Alkuperäisten laskelmien mukaan maalämmöllä pystytään kattamaan koulukeskuksen tarpeesta vuositasolla noin 80 prosenttia.

Bioöljyä maaliskuussa

Öljylämpökeskuksen roolina on varmistaa lämmön riittävyys pakkasilla ja turvata lämmönsaanti mahdollisissa maalämpöjärjestelmän häiriötilanteissa. Keskus on toiminut lähes kymmenvuotisen historiansa ajan polttoöljyllä.

Ensimmäinen erä bioöljyä toimitetaan säiliöön maaliskuussa. Pääsemme kokeilemaan bioöljyn ja polttoöljyn sekoituksen toimivuutta ja vaikutuksia prosessiin. Paperilla kokonaisuus vaikuttaa toimivan hyvin, joten käytännön kokemuksia odotamme jo malttamattomina. Toivottavasti ehdimme koekäyttämään bioöljyjä vielä ennen kesää, jotta tuloksia ei tarvitse odottaa syksyyn asti.

Bioöljyt kehittyvät

Lämmityskäyttöön tarjottavien biopohjaisten öljyjen markkinat ovat vielä kehittymässä ja valmistajilta on saatavissa vasta koe-eriä. Odotamme mielenkiinnolla lämmityskäyttöön soveltuvien nestemäisten biopolttoaineiden kehitystä.