Blogi / 19.12.2016

Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli, IPCC, julkaisi 2. marraskuuta synteesiraportin, joka summaa yhteen viimeisen vuoden aikana julkaistut laajat osaraportit.

Teksti: Maiju Westergren

Raportin viesti on selkeä: kasvihuonekaasujen pitoisuus on korkeampi kuin koskaan ja suurin tähän vaikuttava tekijä on ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Ilmaston lämpeneminen on tosiasia ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Raportti toteaa myös, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle tavoitellun kahden asteen edellyttää fossiilisista polttoaineista luopumista vuosisadan loppuun mennessä.

Päästöjen rajoittamiseksi tarvitsemme lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteitä, mutta myös toimia sopeutumiseen. Jo kahden asteen lämpötilan nousu aiheuttaa enemmän ääri-ilmiöitä, kuten tulvia ja kuivuutta.

VTT yhdessä VATT:n, Metlan ja GTK:n kanssa julkaisi 4.11. laajan selvityksen siitä, miten Suomi pystyy siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Selvityksen tulokset tuovat ainakin meille suomalaisille toivoa siitä, että vähähiiliseen yhteiskuntaan päästään, sillä meillä on paljon vahvuuksia. Meiltä löytyy merkittäviä luonnonvaroja, kuten metsäbiomassaa, sekä korkeatasoista teknologista osaamista. Muutos edellyttää kuitenkin merkittäviä investointeja sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Erityisesti energiasektori on tässä keskeisessä asemassa.

Helsingin Energia on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 prosentilla sekä lisäämään uusiutuvan energian osuuttaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Pidemmällä tähtäimellä meillä on tavoitteena olla hiilidioksidineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vastaamme siis omalta osaltamme haasteellisiin tavoitteisiin. Jos olet blogia seurannut, niin olet varmaan huomannut, mitä kaikkea olemme jo tehneet ja mitä tulemme tekemään. Tässä muutamia hyviä esimerkkejä:

    • Rakennamme Suomen suurimman aurinkovoimalan Suvilahteen ja seuraavaa suunnitellaan
    • Pelletinpolttoa valmistellaan Salmisaaressa
    • Tutkimme kysyntäjoustoa
    • Hyödynnämme aurinkoenergiaa ja hukkaenergioita
    • Selvitämme tuulivoimaa Raaheen ja Helsinkiin

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus