Blogi / 19.12.2016

Lämpöä auringosta ja jätevedestä Sörnäisissä

Sörnäisissä Katri Valan puiston alapuolella tuotetaan lämpöä ja jäähdytystä helsinkiläisille.

Teksti: Juhani Aaltonen

Kahdeksan vuotta sitten käyttöönotettu lämpöpumppulaitos on piilossa kallion sisällä väestönsuojan alapuolella. Maan päälle ei näy kuin muutama ilmanvaihtoa palveleva rakennelma. Laitoksen lämmöntuotannon 90 megawatin tehoa kuvaa, että sillä voisi lämmittää kokonaisen pienen kaupungin. Jäähdytystä voidaan tuottaa 60 megawatin teholla. Laitos on maailman suurin jäteveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos tuottaen samanaikaisesti jäähdytystä ja lämmitystä.

Kierrätettyä ja uusiutuvaa lämpöä

Lämpöpumput käyttävät lämmönlähteenä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavan puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa. Viikinmäelle pumpataan Helsingin seudulta noin 800 000 asukkaan sekä teollisuuden jätevedet puhdistettavaksi. Vuorokaudessa jätevettä puhdistetaan noin 270 000 kuutiometriä. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa kahdeksan kilometrin päähän mantereelta Katajaluodon edustalle.

Matkalla mereen puhdistettu jätevesi kiertää Katri Valan lämpöpumppulaitoksen suodattimien kautta lämmönsiirtimille luovuttamaan energian lämpöpumppuja varten. Lämpöpumppuprosessin kautta kiertävän puhdistetun jäteveden lämpötila laskee, mikä pienentää puhdistetun jäteveden lämmitysvaikutusta Suomenlahdella.

Toinen lämpöpumppujen energialähde on kaukojäädytysverkosta palaava asiakaskiinteistöissä lämmennyt kaukojäähdytysvesi. Tämä energia on kesäisin peräisin pääasiassa kiinteistöihin paistavan auringon lämmöstä ja konesalien hukkalämmöstä. Myös merivettä voi käyttää lämpöpumppujen lämmönlähteenä.

Lämpöä auringosta ja jätevedestä Sörnäisissä

Jätevesisuodattimet varmistavat jäteveden puhtauden ennen lämmönsiirtimiä.

 

Lämpöpumput eivät toimi ilman ulkopuolista energiaa, vaan tarvitsevat prosessin pyörittämiseen sähköä. Täydellä teholla toimiessaan tuotantolaitos on pääkaupungin suurin yksittäinen sähkönkuluttaja.

Samanaikaisesti lämpöpumpulla voidaan jäähdyttää kaukojäähdytysvettä ja lämmittää kaukolämpövettä. Tällä hukkaenergioita hyödyntävällä tuotantotavalla saavutetaan 80 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin perinteisesti kiinteistökohtaisesti tuottaen. Prosessissa kaukolämpöveden lämpötila nostetaan 45 asteesta 88 asteeseen ja kaukojäähdytysveden lämpötilaa lasketaan 12–16 asteesta 4–6 asteeseen.

Tuotantoennätyksiä taotaan

Helsingin kaukojäähdytys on kasvanut odotettuakin nopeammin, mikä on tuonut lämpöpumpuille arvioitua enemmän käyttöä. Tähän mennessä joka vuosi laitoksen käyttötunnit ovat kasvaneet ja hukkaenergioiden hyödyntäminen on lisääntynyt. Samaan aikaan kaukolämpöverkkoon tuotetun uusiutuvan lämmön määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Vuonna 2013 lämpöpumppujen osuus Helsingin lämmöntuotannosta oli lähes neljä prosenttia ja tänä vuonna se tulee olemaan vielä enemmän. Odotamme jo ennätysten rikkoutumista!

Lämpöä auringosta ja jätevedestä Sörnäisissä

Jätevesisiirtimien kautta jäteveden lämpö siirretään lämpöpumpuille.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö