Blogi / 19.12.2016

Seospolttoa nollasta sataan: Vuosaari C

Vuosaaren uutta monipolttoainevoimalaitosta eli Vuosaari C:tä koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on loppusuoralla. Tehtyjen selvitysten tulokset viittaavat vahvasti siihen, että hankesuunnittelun lähtökohdaksi on perustelluinta ottaa kattila, jossa pystytään käyttämään biopolttoaineita myös sadan prosentin osuudella.

Teksti: Minna Näsman

”YVA-menettely on nyt loppuvaiheessa ja tehtyjen selvitysten perusteella olemme käynnistäneet hankesuunnittelun sellaista monipolttoainevoimalaitosta varten, joka pystyisi sekä sataprosenttiseen biopolttoon että sataprosenttiseen kivihiilen polttoon ja kaikkiin seossuhteisiin siltä väliltä”, sanoo Vuosaari C -voimalaitoksen suunnittelutyötä johtava Markku Saukkonen.

Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2014, jotta Helsingin kaupunginvaltuusto voi vuonna 2015 päättää, rakennetaanko Vuosaari C -monipolttoainevoimalaitos vai lisätäänkö biopolttoaineiden osuutta Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa.

Kivihiilen käyttövarasto väistää lintuja ja lepakoita

Toinen päätös, jonka pohjaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkittiin eri vaihtoehtoja, on voimalaitoksen tarvitsema kivihiilen käyttövaraston paikka. Kolmesta selvitetystä vaihtoehdosta ollaan hankesuunnittelun pohjaksi valitsemassa vaihtoehto, joka häiritsisi mahdollisimman vähän Vuosaaren kasveja ja eläimiä.

Seospolttoa nollasta sataan: Vuosaari C

Voimalaitosrakenteiden sijoittuminen Vuosaaressa

Kivihiilen käyttövarasto on suunniteltu sijoitettavaksi Satamakaaren länsipuolelle (kuvassa ruskealla merkitty alue). Rekkojen purkupaikka sovitetaan voimalaitosalueelle. Junaradan koillispuolelle tarvitsee silloin rakentaa vain paikka polttoaineiden purkamiselle junasta. Näin pyritään minimoimaan läheiseen lehtokorven alueeseen sekä lintuihin ja lepakoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus