Blogi / 19.12.2016

GreenHelsinki – safarileiriläisten ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Safari-viikon ajan IlmastoRoba-ryhmä selvitti yhteistyössä Helenin ja Helsingin ympäristökeskuksen kanssa, miten Helsingin Iso Roobertinkadusta rakennetaan ilmastonmuutoksen vastaisten toiminnan edelläkävijä – energiaviisas ja ilmastoystävällinen Ilmastokatu.

Teksti: Vieraskynä

Ilmastokadun mielekkääseen kehittämiseen tarvitaan mukaan kadun yrittäjiä ja muita toimijoita. Safari-nuorten tuli siis keksiä toimiva ratkaisu, jolla alueen toimijat saadaan osallistettua ja sitoutettua energiaviisaisiin ratkaisuihin, ilmastoystävällisiin tekoihin ja kadun yhteiseen kehittämiseen. Ensikäden tietoa saadakseen nuoret haastattelivat kadun toimijoita ja selvittivät, minkälaisia toiveita ja tarpeita heillä on kadun kehittämisen, energiankulutusta vähentävien ja ilmastoystävällisten ratkaisujen suhteen.

Yrittäjät pitivät kadun kehittämistä tärkeänä ja he suhtautuivat myönteisesti energiaviisaisiin ratkaisuihin ja ilmastoystävällisiin toimintoihin. Tiedon puute ja epäusko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin olivat suurimmat kompastuskivet, joiden takia ratkaisuja ei oltu otettu osaksi liiketoimintaa tai siihen, etteivät kadun yrittäjät juurikaan tehneet yhteistyötä.

Suomalaisnuorille vastuulliset valinnat ja kestävät elämäntavat ovat osa päivittäistä arkea ja nuoret ovat yhä tiedostavampia. Nuoret puntaroivat tuotteen tai palvelun taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, kun he tekevät kulutus- ja elämätapavalintoja. Usein näitä valintoja tehdään erilaisten brändien ja merkkien avulla. Nuoret ovat harjaantuneita lukemaan brändejä, merkkejä ja logoja ja erityisesti vastuullisuudesta ja eettisyydestä viestittävät merkit houkuttelevat nuoria. Safari-leirin nuoret lähtivätkin ratkaisemaan leirin haastetta kestävän brändäytymisen kautta.

Ratkaisuksi ilmastonmuutoksen vastaiseen yhteistyöhön Iso Roobertinkadulla nuoret kehittivät GreenHelsinki-brändin. GreenHelsinki-merkin voi saada yksittäinen yrittäjä, taloyhtiö tai kokonainen katu. Näille tahoille merkki toimii sertifikaattina, joka takaa sitoutumisen energiaviisaisiin ja ilmastoystävällisiin toimintoihin.

Kuulumalla GreenHelsinki-verkostoon toimijat saavat ohjausta ja neuvontaa ammattilaisilta sekä jakavat kokemuksiaan ja tietojaan muiden verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Nuorten mielestä sitouttamisessa on tärkeää, että brändin saaneilla toimijoilla on suora yhteys niin Helenin kuin ympäristökeskuksen edustajiin. Kuluttajille ja kansalaisille GreenHelsinki-merkki viestittää vastuullisesta liiketoiminnasta ja kestävästä asumisesta. Näin myös kuluttajia voidaan kannustaa tekemään kestäviä ja ilmastoystävällisiä valintoja.

GreenHelsinki – safarileiriläisten ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Nuorten ratkaisu ponnistaa nuorten kokemusmaailmasta, jossa brändi tai merkki ei edusta vain yhtä tuotetta tai aja vain yhtä asiaa. GreenHelsinki haastaa ilmastonmuutoksen sitouttamalla kaupungin toimijat yhteistyöhön, joka hillitsee ilmastonmuutosta myös pitkällä aikavälillä, muuttaa ihmisten käyttäytymistä kestävämmäksi ja tekee kaupungeistamme viihtyisämmän paikan asua.

 

Safari 2015 -leirillä yhteiskunnasta opitaan tekemisen kautta. Leiriläiset ovat lukiolaisia, joiden tehtävänä on viikon aikana valmistaa projekti, jolla viheliäisiä ongelmia ratkotaan käytännössä. Apua lukiolaiset saivat mukana olevilta yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä ja asiantuntijoilta. Leiri järjestettiin 8.–12.6.2015. Helen on yksi Safarin kumppaneista. 

Teksti: Safari/Avanto Helsinki. Postaus on julkaistu myös Safarin blogissa.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus