Blogi / 19.12.2016

Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa

Tänä vuonna Hanasaaren voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä.

Teksti: Teemu Nieminen

Kyseessä on siis samanlainen hanke kuin Salmisaaressa valmistui viime vuoden lopulla. Hanasaaren investoinnista päätettiin jo vuonna 2012, mutta hanke viivästyi luvituksen vuoksi.

Pellettijärjestelmän rakentaminen on jatkoaskel pellettikokeille, joita on tehty voimalaitoksella vuodesta 2012 asti. Pellettikokeiden perusteella arvioimme, että kivihiilestä voidaan korvata 5–7 % puupelletillä ilman merkittäviä ongelmia tai teknisiä muutoksia voimalaitokseen.

Kun sekä Hanasaaressa että Salmisaaressa päästään polttamaan pellettejä 5–7 % osuudella, pellettiä poltetaan lähes 100 000 tonnia vuodessa.

Hanasaaren pellettijärjestelmä koostuu kahdesta 500 m³ pellettisiilosta, kuljetinjärjestelmistä sekä pelletin syöttimistä. Hanasaaren B-voimalaitoksessa on kaksi kattilaa ja molemmille kattiloille tulee omat pellettijärjestelmänsä. Pellettisiilot ja osa kuljettimista sijoitetaan laitoksen ulkopuolelle. Laitoksen sisätiloihin rakennetaan pelletin syöttölaitteet, joilla pelletit sekoitetaan kivihiilen joukkoon jauhamista ja polttamista varten.

Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa

Havainnekuvat Hanasaaren pellettilaitteistoista. Toinen 500 m³ siiloista sijoitetaan pellettikokeissa käytetyn siilon viereen (oikealla).

 

Pellettijärjestelmän perustustöitä tehdään kesäkuun alkuun saakka, jonka jälkeen alkavat laiteasennukset. Kesäkuun ja heinäkuun aikana asennetaan siilot ja pellettikuljettimet laitoksen ulkopuolelle. Tämän jälkeen jatketaan sähköasennuksilla ja kaapeloinneilla. Tavoitteena on, että pellettijärjestelmä on otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä ja pelletin seospoltto voidaan aloittaa jatkuvatoimisesti.

Nyt olemme siis vaiheessa, jossa perustustyöt etenevät täydellä tohinalla ja pellettisiilojen paikat on kaivettu auki. Perustustöihin tuo oman haasteensa se, että käytännössä koko voimalaitosalue on täyttömaata ja peruskallio on syvällä.

Toinen mielenkiintoinen tekninen haaste on se, että pellettisiilojen rakennusalue tärisee kun voimalaitos on käynnissä, jolloin valutöiden tekeminen ei ole mahdollista. Rakennusalueella voimalaitoksen seinän takana sijaitsevat kivihiilen jauhimet, jotka tärisevät käydessään voimakkaasti ja tämä tärinä kulkee maaperää pitkin. Tästä syystä betonivalut tehdään vasta kun voimalaitos pysähtyy vuosihuoltoon.

Jatkamme voimalaitoksilla konkreettisia tekoja, joilla voimme järkevällä ja tehokkaalla tavalla lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Pelletin poltto on hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta, sillä voimalaitoksella seospoltettavat pelletit tuottavat sähköä ja lämpöä huippuhyvällä hyötysuhteella. Pelletinpolton edetessä suunnitelmanamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuus hankkia kokonaan pelleteillä tuotettua kaukolämpöä.

Kerromme projektin etenemisestä tässä blogissa rakentamistöiden edetessä!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö