Blogi / 19.12.2016

Huikeen hyvä yva!

Tekemämme ympäristövaikutusten arviointi biopolttoaineiden käytön lisäämisestä Helsingissä on saanut Hyvä YVA -palkinnon.

Teksti: Pirjo Jantunen

Yva ry:n palkintoraati kävi läpi kaikki vuonna 2014 päättyneet YVA-menettelyt ja valitsi selvityksemme palkinnon saajaksi sen perusteellisuuden ja vuorovaikutukseen panostamisen takia.

– YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen hyvin. Jo suunnitteluvaiheessa on käytetty mm. haastatteluja, joiden avulla on selvitetty, millä tavoilla sidosryhmät haluavat tulla kuulluksi. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia. Ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Laaja ja monipuolinen aineisto on koottu YVA-selostukseksi, joka on varsin massiivinen mutta kuitenkin havainnollinen ja rakenteeltaan selkeä, palkintoraadin puheenjohtaja Janna Riikonen sanoo.

YVA:n etenemistä on seurattu blogissa pitkin matkaa. Tutustu YVA:an ja yhteenvetoon sen tuloksista.


Hyvä YVA
 on Yva ry:n vuosittain myöntämä palkinto, joka myönnetään kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Yva ry toimii yhdyssiteenä ympäristövaikutusten arvioinnin eri toimijoiden kesken. Yhdistys ja YVA-laki täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Hyvä YVA -palkinto myönnetään vuosittain valtakunnallisilla YVA-päivillä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus