Blogi / 19.12.2016

Kaukojäähdytys laajenee Helsingissä

Kaukojäähdytyksen kysyntä jatkaa vauhdikasta kasvuaan.

Teksti: Juhani Aaltonen
Kaukojäähdytys laajenee Helsingissä

Kaukojäähdytysverkko kattaa jo lähes koko kantakaupungin.

Jäähdytyksen kysyntä kasvaa erityisesti asuintaloissa, joissa sisäilman laatuun on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.

Asiakkaiden jäähdytystarpeisiin vastaamiseksi olemme laajentaneet kaukojäähdytystä uusille alueille. Viime talvena rakennustyöt keskittyivät Meilahteen.

Uusi runkolinja Töölöön

Syksyllä aloitimme verkon laajentamisen oopperatalon kulmalta Meilahden suuntaan. Uusi runkolinja on sijoitettu katseilta piiloon katujen alle.

Tilan löytämisessä kadun alta oli haastetta, sillä vierekkäin maahaan laitettiin kaksi ulkomitoiltaan yli 60 senttimetrin levyistä putkea, joten tarvittavan tilan koko leveys on kolme metriä.

Uusi runkolinja kaivettiin mm. Urheilukadun, Humalistonkadun, Topeliuksenkadun ja Stenbäckinkadun alle. Ensimmäiset asiakasliittymät rakennettiin rungon rakentamisen yhteydessä maaliskuun alussa.

Kaukojäähdytys laajenee Helsingissä

Jäähdytysverkon rakentamisesta aiheutuu monesti naapurustolle haittaa parkkipaikkojen väliaikaisena vähenemisenä sekä kiertoteinä kävelijöille, pyöräilijöille ja autoilijoille. Pidemmällä ajalla kaukojäähdytys kuitenkin esimerkiksi vähentää ympäristön melua kiinteistökohtaisten lauhduttimien poistuessa.

Näkyvin vaihe rakentamisessa on kaivaminen isoine kaivinkoneineen ja maansiirtoautoineen. Muut rakennusvaiheet ovat aikaa vieviä, mutta huomaamattomampia, kuten erilaisten katurakenteessa olevien järjestelyiden muutostyöt sekä jäähdytysputkien hitsaus ja eristäminen. Niitä vaiheita tehdessämme saamme joskus kommentteja, että tapahtuuko työmaalla etenemistä.

Tyomaa_3

Haluamme, että meillä on siistit ja ennen kaikkea turvalliset työmaat, jotka toteutetaan mahdollisimman nopeasti haitat minimoiden.

Jäähdytystä sairaala-alueelle

Uudesta Meilahden suuntaan laajentuneesta runkoverkosta on jo rakennettuna useita asiakasliittymiä muun muassa Meilahden sairaala-alueen kiinteistöihin. Kaukojäähdytyksellä pystytään toteuttamaan vaativimpienkin kohteiden jäähdytys kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden.

Meilahden runkoverkon varrella on tehty myös varauksia tuleville jäähdytysasiakkaille viemällä putket valmiiksi sisälle kiinteistöihin. Liittyminen jäähdytykseen näissä kohteissa tapahtuu muiden remonttien yhteydessä tulevien vuosien aikana. Rakentamalla putkivaraukset runkolinjan yhteydessä vähennämme katujen avaamista ja siten rakentamisesta aiheutuvaa haittaa alueella liikkuville.

Tyomaa_2

Uutta tuotantokapasiteettia

Esplanadin puiston alapuolella on huhtikuussa otettu käyttöön uusi jäähdytysakku. Tällä valtavalla 35 000 kuutiometrin kokoisella vesivarastolla tasataan vuorokautista jäähdytyksen kulutusvaihtelua ja samalla mahdollistetaan tehokas tuotanto ja varma jäähdytyksen toimitus.

Kasvavaan jäähdytyskysyntään vastataksemme olemme aloittaneet jo seuraavan laitoksen suunnittelun. Se tulee sijoittumaan Salmisaaren maanalaisen absorptiotekniikkaa hyödyntävän tuotantolaitoksen yhteyteen. Uusien koneiden on suunniteltu olevan tuotannossa kesällä 2017. Helteitä odotellessa!

Lue lisää aiheesta

Lämpö