Blogi / 19.12.2016

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Salmisaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmä siiloineen ja kuljettimineen valmistui viime vuonna. Ensimmäinen pellettilasti Salmisaareen kipattiin marraskuussa ja pelletit poltettiin pois ennen joulua.

Teksti: Teemu Nieminen

Valitettavasti pelletin seospolton aloittaminen jatkuvatoimisesti on kuitenkin viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.

Päättymässä oleva talvi on ollut Salmisaaren B-voimalaitokselle vaikea uuden automaatiojärjestelmän sisäänajon vuoksi. Mukana on ollut myös huonoa onnea. Voimalaitoksessa on ilmennyt muutamia yllättäviä laitevikoja, joiden korjaustyöt ovat viivästyttäneet pelletin polton aloitusta.

Viivästystä aiheutti myös tammikuussa laitoksen päivähiilivarastossa ollut kytöpalo, jossa kuumennut kivihiili alkoi kyteä itsestään. Kytöpalosta aiheutuneiden vahinkojen korjauksiin meni luonnollisesti oma aikansa.

Pellettilaitteistoa on kaikesta huolimatta päästy testaamaan ja viimeiset käyttöönottojaksot ovat nyt meneillään. Uusi pelletin käsittelylaitteisto on toiminut erittäin luotettavasti. Tällä hetkellä koeajopäiviä on takana toista kymmentä ja pellettiä olemme polttaneet maaliskuun alkuun mennessä noin 1200 tonnia. Tämä vastaa yli 200 pellettilämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Uutta oppimassa

Pelletti on uusi polttoaine Salmisaaressa. Laitoksella on pitkä historia tehokkaasta kivihiilen poltosta, mutta nyt pääsemme oppimaan uutta. Laitos on suunniteltu kivihiilen polttoon, joten puun mukana tulee omat haasteensa. Yksi haasteista on nykyisen poltintekniikan sopivuus puun polttoon sekä puun tuhkan matalampi sulamislämpötila kivihiilen tuhkaan verrattuna. Sulanut tuhka voi kertyä kattilaan ja siten aiheuttaa ongelmia.

Meillä on vielä paljon opittavaa ja kestää hetken ennen kuin oikeat säädöt pelletin polttamiseen löytyvät. Pelletin polton koeajot jatkuvat tämän kevään ajan. Selvitämme kevään aikana kuinka suurta pellettiosuutta kattilassa voidaan polttaa ilman, että se heikentää voimalaitoksen toimintaa. Samalla mietimme toimenpiteitä, joilla pelletin osuutta on mahdollista kasvattaa entisestään.

Salmisaaren voimalaitokset tulevat jatkossakin tuottamaan luotettavasti sähköä ja kaukolämpöä kaupunkilaisten tarpeeseen, mutta pellettien myötä aikaisempaa ympäristöystävällisemmin.

Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus