Blogi / 19.12.2016

Salmisaaressa tuotetaan sertifioitua pellettisähköä

Salmisaaren kivihiiltä ja pellettejä polttoaineena käyttävä voimalaitos on hyväksytty alkuperätakuujärjestelmän piiriin. Helenille on luovutettu pelletillä tuotetun sähkön määrän verran sertifikaatteja eli alkuperätakuita, jotka toimivat todistuksena sähkön uusiutuvasta alkuperästä.

Teksti: Kiira Happonen

Alkuperätakuita myönnetään myös Helenin omistamalle vesi- ja tuulivoimalle sekä Suvilahden uudessa aurinkovoimalassa tuotetulle aurinkosähkölle.

Sertifikaatti varmistaa sähkön alkuperän

Sähköä voi myydä ja markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sen alkuperä on varmennettu alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Se myös estää uusiutuvan sähkön myynnin kahteen kertaan.

Alkuperätakuita myönnetään järjestelmän piirissä olevissa laitoksissa tuotetulle uusiutuvalle sähkölle ja ne ovat voimassa yhden vuoden. Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää uudestaan. Jos asiakas siis ostaa vaikkapa sertifioitua pellettisähköä, sähkön alkuperän varmentaminen tapahtuu peruuttamalla vastaava määrä alkuperätakuita, eikä kyseistä pellettisähköerää siten voi enää myydä toiselle.

Alkuperätakuujärjestelmään liittyminen on vapaaehtoista. Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä voi siis myydä myös ilman alkuperätakuita niin sanottuna ”tavallisena” sähkönä – tällöin sähkön alkuperä ilmoitetaan kansallisen jäännösjakauman mukaisena.

Alkuperätakuilla voi myös käydä kauppaa markkinoilla. Uusiutuvan energian tuottaja voi olla siis eri kuin sen myyjä. Lisäksi uusiutuvan sähkön tuottaja voi myydä alkuperätakuun ja itse sähkön eri tahoille. Pistorasiastahan tulee samaa sähköä tuotantotavasta riippumatta.

Salmisaaren lisäksi pellettejä myös Hanasaareen

Pelletin käyttöönotto oli Salmisaaressa keväällä kovan työn takana ja pellettisähköä tuotettiin vasta pienehköjä määriä ennen kuin voimalaitos jäi kesätauolle. Pelletin poltto jatkuuSalmisaaressa syksyllä laitoksen palatessa vuosihuollosta. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, pelletin poltto aloitetaan loppuvuodesta myös Hanasaaren laitoksella, jossa pellettijärjestelmän rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa. Myös Hanasaaren voimalaitos tullaan aikanaan liittämään alkuperätakuujärjestelmään.

Sähkön lisäksi pelleteillä tuotetaan Salmisaaressa ja Hanasaaressa kaukolämpöä tehokkaassa yhteistuotantoprosessissa. Pelletinpolton edetessä suunnitelmanamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuus hankkia kokonaan pelleteillä tuotettua kaukolämpöä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus