Blogi / 19.12.2016

Tuulivoiman melu puhututtaa

Tuulivoiman melusta on keskusteltu paljon viimeaikoina. On tutkimuksia, kokemuksia, suosituksia, mallinnuksia ja ohjeistuksia. Mistä onkaan kyse?

Teksti: Tea Erätuuli

Tuulivoiman häiritsevyydestä puhuttaessa top kolmoseen nousevat melu, vilkkuminen ja linnut. Keskustelua herättävät myös muun muassa tuulivoiman kannattavuus ja elinkaari.

Tuulivoimalasta lähtee tuulisuuden mukaan vaihtelevaa impulssimaista ääntä. Äänen määrä ja voimakkuus riippuu paljon sääolosuhteista, tuulen suunnasta ja voimakkuudesta sekä muista ympäristön melulähteistä ja voimalatyypistä.

Äänen voimakkuus vaihtelee käytännössä koko ajan. Nimellisteholla, eli tuulivoimalalle määritetyllä suurimmalla teholla on myös melu voimakkainta. Tuulimylly ei kuitenkaan käy suurimmalla teholla koko ajan. Lisäksi kovalla tuulella myös ympäristön taustakohina on kovimmillaan.

Melu huomioidaan suunnittelussa

Ympäristöministeriö on laatinut ohjeita tuulivoimalan melun mallintamiseen ja mittaamiseen. Tuulivoimalan paikkoja suunnitellessa tehdään siis melumallinnus, josta saadaan selville meluvyöhykkeet ja melutasot tarkastelupisteissä maksimelutilanteissa, joita on siis vain osa vuoden tunneista. Näin saadaan mitoitettua myllyn ja asuinalueen välille tarvittava etäisyys.

Tällä hetkellä esimerkiksi yksittäisellä 3,3 MW tuulimyllyllä 40 dB melutaso alittuu noin 700 metrin etäisyydellä, mutta useampien voimaloiden yhteisvaikutus laajentaa vaikutusetäisyyttä helposti yli kilometriin.

Valtteri Hongisto Työterveyslaitokselta on kerännyt yhteen tutkimuksia, joissa selvitetään tuulivoiman terveysvaikutuksia. Tutkimuksista käy ilmi, että melun tunne on kokemuksena hyvin subjektiivinen ja yksilölliset erot ovat suuria. Häiritsevyyteen vaikuttaa Hongiston keräämän aineiston mukaan tuulivoimalan näkeminen sekä se, hyötyykö tuulivoimasta taloudellisesti. Äänitason ja unen laadun välille ei ole löytynyt yhteyttä, tosin tämäkin on hyvin yksilöllistä.

Oletko kuullut tuulivoimalaa?

Myllyjen koot ja tehot ovat kasvaneet ja moni ei olekaan nähnyt ja kuulostellut läheltä oikeaa tuulivoimalaa. Tarvitsemmeko lisää vierailumahdollisuuksia tuulipuistoihin?

Löytyykö tuulivoimasta sitten mitään hyvää? Kyllä uusiutuva energia oikeassa paikassa on aina hyvä asia. Tarvitsemme jatkossakin monipuolisen energiantuotantopaletin ja tuulivoiman huikeat kasvuluvut maailmalla osoittavat sen tärkeyden hiilineutraalia tulevaisuutta tavoiteltaessa!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus