Blogi / 19.12.2016

Helen yllätti tulevaisuuden osaajan

Yliopistossa meitä opiskelijoita valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. On ollut hienoa huomata, kuinka myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon.

Teksti: Vieraskynä

Yliopistossa meitä opiskelijoita valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. On ollut hienoa huomata, kuinka myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tuotettu energia on jo nyt puhtaampaa kuin arvaisi.

Helen yllätti tulevaisuuden osaajan

Olen ensimmäistä kesää kesätöissä Helenissä. Opiskeluni Tampereen teknillisessä yliopistossa materiaalitekniikan linjalla ovat loppusuoralla, ja Helenissä olen päässyt näkemään, mitä tulevalla tutkinnollani voisi mahdollisesti tehdä. Olen päässyt mukaan materiaaliongelmien ratkaisuun ja samanaikaisesti tutustumaan siihen, mitä energiantuotannossa oikeasti tapahtuu. Itseäni kiinnostavat pääasiassa laitosten materiaalien kuormittuminen, mutta toisaalta työskentely on saanut minut pohtimaan sitä, kuinka työskentely Helenissä on vaikuttanut omaan näkemykseeni energiateollisuudesta ja Helenistä.

Olen opiskellut energiatekniikkaa materiaalien näkökulmasta, ja voimalaitosprosessit ovat pääpiirteittään tulleet tutuksi, sillä laitosten haastavia olosuhteita käytetään materiaaliopin kursseilla usein esimerkkinä.

Kulunut kesä on avannut silmäni sille, kuinka meitä yliopistossa valmistetaan tulevaisuuden osaajiksi. Energiateknologioista puhuttaessa painopiste on selkeästi uusissa tekniikoissa, kuten biopolttoaineisiin soveltuvissa polttotekniikoissa. Myös energiantuotantoon liittyvät ympäristöasiat nousevat esiin monissa yhteyksissä; ei siis ihme, että etenkin nuorempien sukupolvien asenteet ovat muuttuneet suosimaan yhä enemmän puhtaampaa energiaa.

Energiateollisuus on merkittävässä murrosvaiheessa: Ilmapiiri ja teollisuuden trendit ohjaavat teollisuuden toimijoita kehittymään. Päästövaatimuksia kiristetään ja ihmisten tietoisuus energianlähteistä kasvaa. Myös Helen kehittää laitoksiaan ja valmistautuu ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tuotettu energia on jo nyt puhtaampaa kuin moni osaisi kuvitella. Kehityksen suunta on selkeästi kohti tulevaisuuden teknologioita.

Voimalaitosprosessi on herkkä

Muutos ei tapahdu yhtä nopeasti kuin päätös muutokseen. Päätöksenteon jälkeen on vielä pitkä matka toteutukseen.

Voimalaitosten materiaaleja tutkiessa olen saanut huomata, että vanhan laitoksen sovittaminen uuteen muottiin ei ole yksinkertaista. En aiemmin ymmärtänyt, kuinka herkkä voimalaitosprosessi todellisuudessa on; pieni muutos prosessissa saattaa tuoda odottamattomia ongelmia muihin prosessin vaiheisiin. Näin ollen muutokset vaativat paljon pohjatyötä ja koejärjestelyjä.

Oma työskentelyni näiden ongelmien parissa on tutustuttanut minut Helenin laajaan asiantuntijoiden kirjoon. Asiantuntijat valmistelevat muutostyön ja reagoivat nopeasti prosessissa ilmeneviin ongelmiin. On ollut hienoa päästä seuraamaan tuota työtä ja osallistua itsekin ongelmanratkaisuun.

Katri Vala kiehtoo

Voimalaitosprosessin herkkyyden lisäksi lämmöntuotannon roolin suuruus Helenissä yllätti minut. Sähköä ja lämpöä yhteistuottavien laitosten lisäksi olen päässyt tutustumaan Katri Valan lämpöpumppulaitokseen. Laitos ei ollut minulle entuudestaan tuttu, joten sen innovatiivisuus yllätti minut. Erityisesti ajatus siitä, että kaukolämpöä saadaan tuotettua jäteveden lämmöstä, on kiehtova. Katri Valan laitos on mielestäni hieno osoitus siitä, että kankealta tuntunut energiateollisuus kehittyy.

Helenin tuotantolaitokset ovat olleet tulevalle materiaalitekniikan ammattilaiselle todella mielenkiintoinen tutkimuskenttä. Olen päässyt näkemään paljon ja olen kiitollinen siitä, että kesän aikana olen saanut mahdollisuuden kerryttää omaa tietotaitoani. Ajatus energiateollisuudessa työskentelystä valmistumisen jälkeen tuntuu erittäin kiehtovalta.

Katri Ekholm
Tekninen assistentti,
Kesätyöntekijä 2016

Lue lisää aiheesta

Helen