Blogi / 19.12.2016

Helsinki kääntyy yhdessä

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Teksti: Pirjo Jantunen

Sama tavoite on myös Helenillä. Kuten Suomen ympäristökeskuksen

Jyri Seppälä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Ympäristötiedon foorumin keskiviikkona 5.10. järjestämässä tilaisuudessa totesi, tarjoaa Helsingin uudistuva energiajärjestelmä nopeimman väylän koko kaupungin alueen päästöjen vähentämiseen.

Tilaisuudessa haettiin keinoja kuluttajien energiakäänteeseen, sillä pelkkä energiantuotannon muuttuminen ei riitä, vaan myös kulutuksen on muututtava. Miten helsinkiläisistä saadaan energiankuluttajien sijaan energiantuottajia ja energiapäättäjiä?

Konkreettisia keinoja ja hyviä esimerkkejä kuluttajien käyttöön on onneksi jo olemassa. Kuluttajat voivat valita päästövähennyksiä tukevia palveluita, kuten uusiutuvan kaukolämmön ja sähkön tai erilaisia aurinkopaneeliratkaisuja, ja näin vaikuttaa omalta osaltaan. Kuluttajien energiakäänne lähtee liikkeelle erityisesti energiatehokkuudesta.

Uusien ratkaisujen leviämiselle tärkeitä ovat edelläkävijät. Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertoi, että tutkimusten mukaan uudet ratkaisut leviävät paikallisesti edelläkävijöiden kautta naapurilta toiselle. Uutuuksista tulee valtavirtaa silloin, kun ratkaisu on normalisoitunut osaksi arjen käytäntöjä, hyödyt on osoitettu ja ongelmat ratkottu.

Ongelmat ratkotaan eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Hiilivapaa Helsinki -kampanjan Paula Sankelo toivoikin kuntalaisten yhteisöt ja verkostot käyttöön. Hänen kokemuksensa mukaan taloyhtiöt eivät välttämättä uskalla innostuksesta huolimatta tehdä investointeja, jolloin kaupunki voisi olla mukana tukemassa taloyhtiöitä. Kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs ehdotti ratkaisuksi kaupungin hissineuvonnan kaltaista neuvontapalvelua taloyhtiöille.

Vaikka paljon puhutaan hajautetusta uusiutuvan energian tuotannosta, Sankelo korosti että tärkeintä on saada hiilidioksidipäästöt alas. Tällöin hajautettu tuotanto ei ole itseisarvo, vaan päästötöntä energiaa voidaan tuottaa muuallakin kuin omassa kiinteistössä.

Loppupuheenvuorossa Aalto-yliopiston Raimo Lovio korosti edelläkävijyyden tärkeyttä. Hänen mukaansa päätöksiä ja jopa määräyksiä tarvitaan. Muutoksen avain voisi löytyä aktiivisista kaupunkilaisista, mikä on nähty muun muassa Ravintolapäivän ja Siivouspäivän yhteydessä.

Tilaisuudessa käytyä vilkasta keskustelua voit seurata jälkikäteen Twitterissä.

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus