Blogi / 19.12.2016

”Lupaan hymyillä enemmän!”

Helenissä vastuullisuus on osa jokaisen työntekijän jokaista työpäivää. Tätä konkretisoidaksemme haastoimme kesätyöntekijämme tekemään vastuullisuuslupauksen.

Teksti: Pirjo Jantunen

Vastuullisuus on aika hähmäinen termi. Iso osa yritysvastuutyöstä onkin vastuullisuustyön konkretisointia asiakkaille, muille sidosryhmille ja omalle henkilöstölle.

Pohdimme yhdessä kesätyöntekijöidemme kanssa mitä vastuullisuus heille tarkoittaa ja haastoimme heidät tekemään vastuullisuuslupauksen. 

Kesätyöntekijöiden näkemyksissä yritysvastuusta korostuivat erityisesti omat vaikutusmahdollisuudet hyvän työilmapiirin rakentamisessa. Tunnollisuus, ahkeruus, avun antaminen ja pyytäminen, omasta ja muiden työturvallisuudesta huolehtiminen sekä työkavereiden tervehtiminen ovat heille itsestäänselvyyksiä. Ja hyvä niin!

Kesäsalamat painottivat myös asiakkaista huolehtimisen tärkeyttä. Hyvä asiakaspalvelu, selkeä ja avoin tiedottaminen sekä rehellisyys myyntityössä kuuluvat heille tärkeisiin asioihin. Energian tuotantoon liittyvistä asioista mainittiin mm. toimitusvarmuus, uusiutuvan energian lisääminen ja päästöjen vähentäminen.

Myös arjen ympäristötekoja, kuten jätteiden lajittelua ja energiansäästöä, pidettiin tärkeinä. Työnantajalta toivottiin riittävää perehdytystä, lupausten pitämistä, osaamisen hyödyntämistä ja kehittämistä, vaikutusmahdollisuuksia sekä tasa-arvoisuutta.

Mitä kesätyöntekijämme sitten lupasivat? He muun muassa lupasivat jätteiden lajittelun ja energiansäästön ohella kehittää omalta osaltaan yhtenäinen Helen -tunnetta, kantaa vastuuta hyvästä ilmapiiristä hymyilemällä enemmän sekä lisätä työmatkapyöräilyä.

Seuraa sadan kesäheleniläisen menoa Instagramissa ja Twitterissä hashtagilla #kesähelen

Lue lisää aiheesta

Helen