Blogi / 19.12.2016

Päästöt vähentyneet Helsingissä merkittävästi

Helen on investoinut merkittävästi niin energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan kuin lähipäästöjä vähentävään tekniikkaan.

Teksti: Maiju Westergren

Panostukset myös näkyvät, sillä viime vuonna energiantuotannon päästöt Helsingissä vähenivät merkittävästi, toisin kuin Tekniikka&Talous uutisoi. Hiilidioksidipäästöt vähenivät ennakkotietoja enemmän, 2,9 miljoonaan tonniin, eli -22 % vuoteen 2010 verrattuna.

Saman ajanjakson aikana rikkidioksidipäästömme vähenivät 38 %, typen oksidien päästöt 37 % ja pienhiukkaspäästöt 38 %. Huimia lukuja!

Myös Helsingin päästöt ovat vähentyneet. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) tietojen mukaan koko kaupungin hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 % vuodesta 2010 vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2015 lukuja ei vielä ole saatavilla.

Helsingin_kasvihuonekaasupaastot

Eikä tässä vielä kaikki. Kehitysohjelmamme myötä lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa monipuolisesti, alkuvaiheessa korvaamme kivihiiltä ja samalla mietimme uusien ratkaisuiden käyttöönottoa. Kaukolämpöjärjestelmämme mahdollistaa monipuolisen uusiutuvan energian tuotannon sekä erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämisen laajassa mittakaavassa. Päästökauppa varmistaa päästöjen vähenemisen EU-tasolla.

Lähipäästöjen vähentämisessä Helen on tehnyt jo pari vuosikymmentä hyvää ja systemaattista työtä ja ilmanlaatuun vaikuttavat päästömme ovat vähentyneet merkittävästi. Tämä näkyy myös Helsingin ilmanlaadussa, sillä HSY:n jatkuvassa tarkkailussa energiatuotannon päästöjen vaikutukset ovat hyvin vähäisiä, ensisijaisesti ilman laatua huonontavat liikenteen aiheuttamat päästöt sekä talvisin puun pienpolton päästöt ja keväisin katupöly.

Vuonna 2015 energiantuotannon vaikutuksia Helsingin ilmanlaadussa kuvaavan rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla oli 1,0 µg/m3 eli laskeva trendi jatkuu. Ilmanlaadun pitoisuusraja on 20 µg/m3.

Ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenevät jatkossakin, siitä pitävät jatkuvasti kiristyvät EU:n päästöraja-arvot huolen.

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta, mutta kehitystä uhkaavat fossiilisten polttoaineiden sekä markkinasähkön alhainen hintataso ja hallituksen kaavailemat tehokkaan yhteistuotannon mittavat veronkorotukset. Nämä voivat johtaa hiilidioksidipäästöjen kehityksen kannalta epäedulliseen suuntaan.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus