Blogi / 19.12.2016

Sähkön ostoa vai asiakkaan varainhoitoa?

Finanssimarkkinoilta tutut käsitteet, kuten johdannaiset ja sisäpiirintieto kuuluvat myös energianhankintaan. Tästä syystä energia-alallakin on salkunhoitajia, jotka vastaavat suurten yritysasiakkaiden sähkön hintariskin hallinnasta.

Teksti: Matti Sohlman

Finanssimarkkinoilta tutut käsitteet, kuten johdannaiset ja sisäpiirintieto kuuluvat myös energianhankintaan. Tästä syystä energia-alallakin on salkunhoitajia, jotka vastaavat suurten yritysasiakkaiden sähkön hintariskin hallinnasta. Ostaako yritys sähköä vai palkkaako hän varainhoitajan?

Kaikki yritykset tarvitsevat sähköä: toiset enemmän, toiset vähemmän. Pieni toimija voi ostaa kaiken sähkönsä kiinteään hintaan esimerkiksi hankintaorganisaation kautta, mutta suurimmilla yrityksillä tilanne on toinen. Kiinteiden hintojen sisältämät riskivaraukset voivat olla suuria eivätkä yritykset ole valmiita maksamaan mahdollisesta riskistä myyjälle. Heille pitää tarjota muita mahdollisuuksia.

Kuten tiedämme, pörssisähkön hinta voi vaihdella rajustikin tunnista toiseen. Spot-markkinan rinnalla onkin toiminnassa johdannaismarkkina, joka mahdollistaa hintariskin hallinnan. Sähkön johdannaistuotteet ovat samankaltaisia kuin finanssimarkkinoiden korkosuojauksessa käytetään. Johdannaisilla hallitaan sähkön hintariskiä ja johdannaissopimuksia solmitaan suojaustarkoituksessa.

Salkunhoitaja hoitaa asiakkaan sähkönjohdannaisia

Eteen tulee jatkuvasti tilanteita, joissa huomataan, että hankinnan vakiosopimusehdot eivät sovellu sähkön ostoon. Tämä johtuu sähkönhankinta-palvelun konsulttimaisesta luonteesta ja rahoitusmaailman kytköksistä. Tässä kuvioon astuu mukaan salkunhoitaja, joka hoitaa asiakkaan sähkönjohdannaisia sekä niihin liittyvän sääntelyn velvoitteita. Salkunhoitajan näkökulmasta energia-alalla on paljon samankaltaisia piirteitä rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusalan EMIR-asetus (1) on tuttu energiamarkkinoiden salkunhoitajalle, samoin kuin IFRS-raportoinnit (2). Yhtäläisyydet eivät lopu tähän.

Tuorein säätely tulee REMIT-asetuksen (3) kautta, joka muodostaa energiamarkkinoilla vastaavat sisäpiirintietovelvoitteet kuin osakemarkkinoillakin on. EMIR-2 -paketti tuo mukanaan sähkön ja muiden hyödykkeiden sääntelyä erityisesti kahdenvälisessä kaupankäynnissä. Ennen sen voimaantuloa strukturoitujen johdannaistuotteiden, kuten swap- ja swoptio-johdannaissopimusten, käyttö on kuin villissä lännessä.

Luottamusta ja rehellisyyttä

Energia-alan ja rahoitusmarkkinoiden salkunhoitajien toimintatavat ovat hyvin samanlaiset. Porukalla analysoidaan hyödykkeiden ja makrotalouden markkinoita, jokainen omalla pienellä osa-alueellaan. Makrotalouden analysointi on merkittävä osa työtä, koska sähkö- ja polttoainemarkkinat reagoivat vahvasti talouskehityksen kanssa. Analyysit kootaan yhteen, ja me salkunhoitajat teemme päätökset itsenäisesti asiakkaan tilanteeseen soveltuen.

Tapamme toimia kumpuaa varainhoidosta ja sijoittajan oikeuksista, jossa rakennetaan luottamusta, rehellisyyttä, asiantuntevaa ja eettisesti kestävää kohtelua. Neuvot ja apu on objektiivista ja asiantuntevaa, analyyseihin hyvään arvostelukykyyn perustuvaa hyvän ja huolellisen työn tulosta. Kaiken toiminnan lähtökohtana on, että asiakkaan tilanne, tavoitteet ja rajoitteet ymmärretään sekä ne huomioidaan annettavissa neuvoissa, suosituksissa sekä tehdyissä toimenpiteissä.

Miten sinun varallisuuttasi hallitaan?

 

(1) EMIR = European Market Infrastructure Regulation. Asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (2012/648/EU)

(2) IFRS = International Financial Reporting Standard. Kansainvälinen tilinpäätösstandardi.

(3) REMIT = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energian tukkumarkkinoiden tarkasteltavuudesta ja eheydestä (2011/1227/EU)  

Lue lisää aiheesta

Helen