Blogi / 19.12.2016

Suomen suurin pellettikattila rakennetaan Salmisaareen

Helen rakentaa ensimmäisen pellettilämpölaitoksensa Helsingin Salmisaareen. Laitokseen tulee Suomen suurin pellettikattila.

Teksti: Antti Saikkonen

Olen ollut mukana tässä projektissa aivan ensimmäisestä askeleesta ja ensimmäisistä ajatuksista lähtien – tuntuu mahtavalta, että rakennustyöt saadaan pian käyntiin!

Projektissa on purettu raskasöljykäyttöinen Salmisaaren lämpökeskus ja tilalle rakennetaan täysin uusi pellettilämpölaitos. Tämä on merkittävä hanke Helenin mittavassa investointiohjelmassa uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Uuden pellettilämpölaitoksen polttoaineteho on hieman alle 100 MW (kaukolämpöteho noin 92 MW), ja se yhdistetään Salmisaaren voimalaitosalueella jo rakennettuun pelletin vastaanotto- ja varastointijärjestelmään.

Suomen suurin pellettikattila rakennetaan Salmisaareen

Salmisaaren voimalaitosalueen olemassa olevat pellettisiilot (2 x 1 000m3)

Mitä kattila syö?

Toteutettava kattila pystyy käyttämään kuorettomasta puusta valmistetun pelletin lisäksi myös pellettejä, joiden raaka-aineessa on mukana kuorta ja metsätähdettä.

Täydellä polttoaineteholla lämpölaitoksen pelletin käyttö tulee olemaan noin 21 tonnia tunnissa eli noin yksi pellettirekka kahdessa tunnissa. Vuodessa laitoksen on arvioitu käyttävän noin 40 000 tonnia pellettiä.

Hanke lisää työllisyyttä

Projekti tukee myös kotimaisen energiateknologian kehittymistä ja parantaa työllisyystilannetta pellettien valmistuksessa ja kuljetuksessa.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2015 kotimaista puupellettiä tuotettiin noin 300 000 tonnia, joten Salmisaaren pellettilämpölaitoksen arvioitu pelletin käyttö olisi vuonna 2015 vastannut noin 13 prosentin osuutta koko kotimaisen pelletin tuotannosta.

Maakaasu ja öljy vaihtuvat pellettiin

Salmisaaren pellettilämpölaitoksella korvataan kaukolämmön erillistuotantoa, joka on tuotettu maakaasulla tai öljyllä.

Normaalivuotena sekä kaasu- että öljylämpökeskuksiemme käyttö puolittuu pellettilämpölaitoksen rakentamisen myötä – tämä on aika huikeaa!

Lisää uusiutuvaa kaukolämpöä!

Uuden pellettikattilan myötä uusiutuvan kaukolämmön tuotanto kasvaa merkittävästi. Helen tuottaa jo nyt uusiutuvaa kaukolämpöä kierrättämällä lämpöä jätevedestä ja ottamalla sitä talteen auringon ja ihmisten lämmittämistä rakennuksista.

Uusiutuvaa kaukolämpöä tehdään myös puupelleteillä Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksissa, ja uusiutuva kaukolämpö -tuotetta myydään niin yrityksille kuin kuluttajille. Tuotannon lisääntyessä uusiutuvaa kaukolämpöä on saatavilla entistä enemmän.

Paljon uutta teknologiaa

Lämpölaitokseen suunniteltu pellettipölykattila apulaitteineen pitää sisällään paljon uutta ja edistyksellistä teknologiaa, joka edistää mm. erilaisten pellettilaatujen polttamisen tutkimista, käyttöönottoa ja niiden markkinoille saattamista.

Suomen suurin pellettikattila rakennetaan Salmisaareen

Leikkauskuva uudesta pellettilämpölaitoksesta. Kuva: Valmet.

Faktoja pellettilämpölaitoksesta:

• Polttoaineteho on hieman alle 100 MW.
• Täydellä pellettiteholla kattilan hyötysuhde on noin 92 %.
• Kattila varustetaan typenoksidien (NOx) vähennysjärjestelmän (SNCR) mahdollisuudella.
• Kattila varustetaan savukaasun kierrätysmahdollisuudella.
• Savukaasujen pudistus toteutetaan letkusuodattimella.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

• Perustusten tekeminen aloitetaan loppuvuodesta 2016.
• Kattila toimitetaan asennuspaikalle alkuvuodesta 2017.
• Mekaaniset asennukset valmiit syksyyn 2017 mennessä.
• Pellettilämpökeskus valmistuu vuoden 2018 alussa.

Tulemme kirjoittamaan projektin kuulumisia töiden edetessä! Seuraa blogia!

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus