Blogi / 19.12.2016

Uusi merituulipuisto Porin Tahkoluotoon

Suomen Hyötytuuli Oy, jossa Helen on osakkaana, rakentaa uuden tuulivoimapuiston merelle.
Teksti: Tea Erätuuli

Porin Tahkoluotoon rakennetaan 10 kappaletta 4 megawatin tuulimyllyjä. Myllyt tuottavat vuodessa noin 155 gigawattituntia sähköä, joka vastaa 77 000 kerrostalokaksion sähkönkulutusta. Hankkeen kustannusarvio on 120 miljoonaa euroa, josta valtion investointitukea on 20 miljoonaa euroa.

Merituulivoima on hyvä vaihtoehto

Pariisin ilmastokokouksenkin siivittämänä halutaan yhä enemmän uusiutuvilla lähteillä tuotettua energiaa. Merituulivoimalla on mahdollista tuottaa tehokkaasti isoja määriä uusiutuvaa sähköä.

Tuulivoiman melu ja välke asutuksen lähellä ovat puhututtaneet. Viemällä tuulivoimaa merelle, kauemmaksi asutuksesta, saadaan näitä ongelmia pienennettyä.

Hanke tarjoaa myös kotimaiselle teknologiaviennille hyvän testialustan ja mahdollisuuden. Euroopassa on parhaillaan rakenteilla 15 merituulipuistoa eli vientipotentiaalia on. Siksi valtio onkin lähtenyt tukemaan hanketta.

Puiston suora työllistämisvaikutus on yli 300 henkilötyövuotta, joista puiston huollon osuus on jatkossa on 12 henkilötyövuotta.

Hankkeessa on tarkoitus seurata linnustovaikutuksia uusimmalla tutka- ja infrapunateknologialla.

Ensimmäinen laatuaan

Tahkoluodon merituulivoimapuisto on erityinen sää- ja jääolosuhteiden takia. Lähimmät myllyt ovat viiden kilometrin päässä mantereesta ja yhden kilometrin päässä lähimmästä rannasta.

Perustuksissa käytetään ns. kasuuniperustusta, jossa teräslieriöt täytetään kiviaineksella. Rakennuskustannukset nousevatkin kaksinkertaiseksi maatuulihankkeeseen nähden. Lisäksi jatkohuolto vaatii erityiskalustoa.

Kun merituulipuisto on valmis, voi alueella veneillä ja kalastaa ihan normaalisti.

Rakentaminen alkaa heti keväällä

Tuulivoimaprojektit ovat pitkiä, tämäkin projekti alkoi lupien hakemisella jo vuonna 2006. Konkreettisesti rakentaminen alkaa ruoppauksella keväällä ja kesällä 2016.

Seuraavaksi on vuorossa maakaapelointi ja sähköaseman rakentaminen. Perustusten tekeminen ja turbiinien pystytys on kesän 2017 töitä.

Turbiinitoimittaja on Siemens Osakeyhtiö, ja voimaloiden meriperustukset valmistaa Technip Offshore Finland Oy Porissa. Sähköaseman ja päämuuntajat toimittaa ABB Oy.

Suunnitelman mukaan käyttöönotto tapahtuisi syksyllä 2017.

Helen omistaa tytäryhtiönsä Mankala Oy:n kautta 12,5 % Suomen Hyötytuuli Oy:stä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus