Blogi / 28.11.2017

Kilpailua kaukolämpöön? Tervetuloa!

Asiantuntijaryhmä ehdottaa kaukolämpöverkkojen avaamista kilpailulle. Helen näkee kilpailun tervetulleena. Uskomme, että lämpöverkot avataan 5-10 vuoden sisällä. On hyvä pohtia, mikä on järkevin tapa toteuttaa avaaminen, jotta päästöjen vähentämisen lisäksi huolehditaan myös toimitusvarmuudesta.

Teksti: Maiju Westergren

Aalto-yliopiston ja Sitran fasilitoima asiantuntijaryhmä pohti, miten Suomi voi menestyä globaalissa energiamurroksessa. Ryhmän ehdotusten mukaan Suomen on ehdottomasti luovuttava fossiilisten polttoaineiden käytöstä nopeassa aikataulussa. Tämä onnistuu muun muassa hyödyntämällä selvästi enemmän kysyntäjoustoa, energian varastointia ja uusiutuvan energian pientuotantoa sekä muuttamalla energialämpöverkot kaksisuuntaisiksi. Murrosareenan tuloksia esiteltiin Aalto-yliopistolla tiistaina 28.11.

Avointa kilpailua – vai sitovia velvoitteita?

Asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaan suurten kaupunkien kaukolämpöverkot olisi tärkeä avata kilpailulle ja kivihiiltä polttavat kaukolämpöyhtiöt pitäisi velvoittaa hankkimaan kolmasosa lämmöstä hukka- tai uusiutuvana lämpönä kolmansilta osapuolilta. Sen lisäksi ryhmä ehdottaa, että verkot ja tuotanto pitäisi eriyttää toisistaan, kuten sähkömarkkinoilla on tehty, jotta lämmön kysyntäjousto, hukkalämpöjen hyödyntäminen ja uudet lämpö- ja jäähdytysteknologiat saadaan käyttöön.

Uskomme, että lämpöverkkojen avaaminen tapahtuu noin 5-10 vuoden sisällä. Tärkeää on pohtia, mikä on järkevin tapa toteuttaa avaaminen, jotta päästöjen vähentämisen lisäksi huolehditaan myös toimitusvarmuudesta. Jo tänä päivänä kolmannet osapuolet pääsevät verkkoon, jos se on taloudellisesti järkevää molemmille osapuolille.

Helen hyödyntää hukkalämpöjä tehokkaasti

Myös hukkalämpöjä hyödynnetään: Helsingissä puolet kesäajan lämmöstä tehdään hyödyntämällä jäteveden, datakeskusten ja kiinteistöjen hukkalämpöjä. Vuonna 2016 tuotimme 7 prosenttia kaukolämmöstä erilaisilla hukkalämmöillä, ja määrä kasvaa entisestään, kun otamme ensi vuonna käyttöön uuden kiinteistöjen hukkalämmöistä kaukolämpöä tuottavan Esplanadin lämpöpumppulaitoksen. Lisäksi kartoitamme koko ajan uusia lämmön lähteitä.

Sen sijaan sitovia velvoitteita kolmansien osapuolten lämmön vastaanottamiseen emme näe järkevinä; ne eivät kannusta kilpailuun.

Kilpailu markkinoilla on aina hyvästä.  Pöyryn Pohjoismaiselle ministerineuvostolle viime keväänä tekemässä raportissa todettiin, että Suomessa on kilpaillut ja kilpailukykyiset lämpömarkkinat. Meillä on jo kilpailua eri lämmitysmuotojen kuten kaukolämmön ja kiinteistökohtaisen lämpöpumppujen välillä, ja kaukolämpö onkin Suomessa Euroopan edullisimpien joukossa. Tämä kaikki on tapahtunut ihan ilman sääntelyä, markkinaehtoisesti. Myös suomalaisen kaukolämmön toimitusvarmuus on huippuluokkaa ja tätä pidän itse tärkeänä, kun asumme täällä kylmässä ilmanalassa.

Asiantuntijaryhmän mukaan puhtaaseen energiaan pohjautuvassa energiajärjestelmässä tarvitaan kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkoja, koska ne mahdollistavat hajautetun uusiutuvan hybridienergian tuotannon ja hukkalämmön hyödyntämisen. Lisäksi ne toimivat energiavarastona ylijäämäsähkölle esimerkiksi silloin, kun tuulivoimaa on runsaasti tarjolla. Meillä on käsissämme maailmanluokan energiaverkot. Kehitetään yhdessä niistä vielä paremmat.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö