Blogi / 12.12.2017

Energia on kiertotaloutta

Kiertotaloudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tulevaisuudessa siitä tulee yhä suurempi ja saumattomampi osa meidän kaikkien elämää, kun reagoimme maapallon raaka-ainevarojen hupenemiseen.

Teksti: Tea Erätuuli

Kiertotalous on paljon muutakin kuin maitopurkkien ja sanomalehtien keräystä tai uusiomuovien käyttöä. Kaikenlainen resurssitehokkuus; tavaroiden, materiaalien ja raaka-aineiden kierrätys sekä uudelleen käyttö on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Suomessa kiertotalous yhdistetään usein biotalouteen. EU-tasolla kiertotalouden nähdään liittyvän resurssitehokkuuteen ja entistä vahvempaan yhteistyöhön energia-asioissa. Itse näen kiertotalouden laajana kokonaisuutena, joka liittyy vahvasti energian tuotantoon ja energiaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Hukkalämmöt hyödynnetään kaukolämmöksi

Suomen hallituksen tavoite on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi. Tätä tavoitetta me Helenissä tuemme monin eri tavoin.

Helsinkiläiset ovat jo huomaamattaan merkittävä osa kiertotaloutta. Tuotantomme perusta eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto on resurssiviisautta parhaimmillaan. Valtaosa Helsingissä kesällä tarvittavasta kaukolämmöstä saadaan hukkalämmöistä. Puhdistetun jäteveden lämpö ja kiinteistöistä kaukojäähdytyksellä kerättävä hukkalämpö otetaan talteen Sörnäisissä Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa. Toinen iso lämpöpumppulaitos valmistuu pian Esplanadin alle ja hukkalämpöjen kierrätys kasvaa entisestään.

Kaukolämmön tuotannossa käytetään myös metsäteollisuuden sivutuotteista, sahanpurusta, valmistettuja puupellettejä; Salmisaareen on parhaillaan valmistumassa Helenin uusi biolämpölaitos, jonka polttoaineena ovat pelkästään pelletit.

Energia on kiertotaloutta

Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan lisää

Energiansäästö on myös osa kiertotaloutta, pyritäänhän sillä tuotteen vähempään käyttöön. Helenillä on pitkät perinteet niin oman tuotannon tehostamisen kuin asiakkaiden kuluttajaneuvonnan parissa.

Digitaaliset palvelut ovat tulossa kovaa vauhtia myös energia-alalle. Perinteisten tuotteiden sijaan voidaankin tarjota asiakkaille palveluita. Tästä esimerkkinä on älykäs liikenne ja tarjoamamme sähköauton kaksisuuntainen latauspiste.

Uusia innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan lisää, ja niitä me Helenissä kehitämme. Pienistä puroista syntyy suuri joki. Tämä pätee hyvin myös kiertotalousratkaisuihin, jotka ovat tärkeä osa ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Kiertotalouden avulla voimme maksimoida ilmastonmuutoksen hillinnän, vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus