Blogi / 16.2.2017

Riittääkö lämpö pakkasilla?

Kylmien pakkasjaksojen aikana kysytään usein: Riittääkö Helsingissä lämpö? Yksiselitteinen vastaus on: kyllä riittää. Se, että uskaltaa vastata myönteisesti ja lyhyesti, perustuu useiden asioiden huomioimiseen ja ennakolta varautumiseen.

Tärkein asia lämmitykseen liittyen on se, mitä asiakkaalle luvataan ostettaessa kaukolämpöä Heleniltä. Asiakas haluaa huolettoman lämmitysvaihtoehdon, ja meidän lupauksemme pitää sisällään sen, että asiakkaan kiinteistön sisälämpötila pysyy lähes vakiona tai halutulla tasolla ympäri vuoden.

Rakentamismääräyksissä kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien mitoitusvaatimukset on jaettu Suomessa neljään säävyöhykkeeseen. Helsinki kuuluu säävyöhykkeeseen I, jossa voidaan pitää todennäköisenä säätilaa, jossa lämpötila ulkona laskee –26 asteeseen. Tätä ulkolämpötilaa pidetään yhtenä lämmöntarpeen mitoituspisteenä.

Joka vuosi meillä Suomessa koetaan kylmiä sääjaksoja. Ne ovat loistavia hetkiä tarkastella tehon riittävyyttä ja myös sen siirtymistä 1350 kilometrin kaukolämpöverkossa. Viime talvena kylmä ajankohta ajoittui loppiaiseen, ja Helsingin hetkellinen kaukolämpöteho saavutti uuden ennätyksen 2650 MW. Samaan aikaan Helsingissä oli lähes –26 astetta. Tuon ajankohdan perusteella voitiin todeta, että lämpö siirtyi hyvin kaikille kaukolämpöasiakkaille, ja tehon mitoitus on riittävä. Tänä talvena ennätyksiä ei ole vielä syntynyt; kaukolämpöteho oli suurimmillaan 2309 MW tammikuun 5. päivä.

Varautumiskeinoja on useita

Yleisesti energiayhtiöissä varaudutaan tehontarpeen mitoituksessa myös siihen, että suurin yksittäinen tuotantoyksikkö vikaantuisi. Näin on tehty myös Helenillä. Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren yhteistuotantovoimalaitosten tuotannon lisäksi varmistamme kovilla pakkasilla kaukolämmön riittävyyden lämpökeskusten avulla. Nämä sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Muita varautumiskeinoja ovat polttoaineen riittävyyden varmistaminen kylminä jaksoina ja normaalin kolmivuorotyön lisäksi tehtävät päivystysjärjestelyt.

Helsinkiläisten lämmönsaannin turvaaminen on meille kunnia-asia, ja lämmön riittävyyteen suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella. Mitoitusta ja päivystysjärjestelyjä sekä niiden onnistumista mitataan jatkuvasti, ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi asiakasmäärän kasvaessa.

Teksti: Heikki Hapuli

Lue lisää aiheesta

Lämpö