Blogi / 24.8.2017

Viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta.

Teksti: Maiju Westergren

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali tulevaisuus. Siihen tarvitaan muutoksia energian tuotannossa ja paljon uutta teknologiaa, mutta myös energian käyttäjien toiminnalla on suuri vaikutus.

Linjasimme Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen:

Kaupunkilaisten rooli kasvaa

Kaupungistuvassa Suomessa asukkailla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastoneutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla.

Selvää on, että asiakkaista tulee yhä enenevässä määrin myös energiantuottajia, kun sähkössä aurinko- ja sähkövarastoratkaisut ja lämmössä erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät. Kaksisuuntainen energiakauppa on silloin arkipäivää. Älykkyys on välttämättömyys. En usko, että asiakkaat haluavat omaa energiavalvomoa, vaan energian ostaminen ja myyminen tulee tapahtumaan automaattisesti hintaohjatusti. Helen on mahdollistamassa, että asiakkaat halutessaan pääsevät mukaan energiamarkkinoille.

Hukkalämmöt tehokkaammin kiertoon

Ilmastoneutraaliuuden yksi tärkeimmistä vaatimuksista on, että mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin. Jo nyt kesäaikana puolet helsinkiläisten tarvitsemasta lämmöstä jalostetaan jäteveden ja kiinteistöjen tuottamasta hukkalämmöstä. Kaukana ei ole se aika, jolloin koko kesän lämmöntarve katetaan eri lähteistä saatavalla kierrätyslämmöllä, ja vain talvisin tarvitaan polttamalla tuotettua energiaa.

Jousto on välttämätöntä

Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja. Vakaan sähkönsaannin varmistamiseksi tarvitaan säävarmaa tuotantoa, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja vesivoimaa, kulutuksen älykästä joustoa ja ohjausta sekä sähkövarastoja.

Sähkön markkinahinta on tällä hetkellä hyvin alhainen, ja markkinat ovat kovin hiljaiset. Tässä tilanteessa on haasteellista säilyttää sähkön ja lämmön yhteistuotanto kannattavana ja luoda samalla kysyntää ja uusia markkinoita kulutuksen joustolle ja energian varastoinnille.

Fossiilista biotalouden kautta x-talouteen

Jotta kivihiilestä ja fossiilisista polttoaineista päästään mahdollisimman pian eroon, on nopein keino siirtyä biopolttoaineisiin ja hyväksyä, että edelleen poltetaan jotain. Ajatus, että bioenergia olisi yhtä paha kuin kivihiili, on minun kaupunkilaisjärjelläni ajateltuna nurinkurista. Samalle viivalle laitetaan miljoonia vuosia sitten maaperään varastoitunut fossiilinen polttoaine ja puolessa ihmisiässä kasvanut puu. Bioenergian käytössä tulee totta kai huomioida kestävyyskysymykset, metsien kasvun tulee olla suurempaa kuin poistuman, monimuotoisuudesta täytyy huolehtia ja hyödyntää energiakäyttöön jakeet, jotka eivät jalostukseen kelpaa.

Biotalous on kuitenkin vain välivaihe. Uutta teknologiaa suunnitellaan ja jo osin pilotoidaan. Tuleeko biotalouden jälkeen vetytalous vai fuusiotalous vai joku muu-talous, x-talous? Voittajia on vielä vaikea ennustaa.

Tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin on panostettava enemmän

Haasteet ovat suuret, ja tarvitaan useita vähäpäästöisiä ratkaisuja, energiatehokkuustoimia, uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.

Lyhyellä tähtäimellä on huolehdittava, että bioenergian käyttö on hyväksyttävää, ja että kaikkia energiamuotoja kohdellaan tasapuolisesti, jotta markkinat voivat valita parhaat ratkaisut.

Ratkaisevan tärkeää vähän pidemmällä aikavälillä on kuitenkin se, miten panostamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Suomi on energiaan liittyvän teknologian tutkimuksen kärjessä. Myös Helen on mukana useissa tutkimusprojekteissa ja piloteissa. Meidän rooli on uuden teknologian loppukäyttäjä, olemme olleet kokeilualustana monelle uudelle asialle ja näin mahdollistaneet, että uusi teknologia on käytännössä testattua ja toimii siten hyvänä referenssinä.

Samalla kun panostetaan korkean teknologian tutkimukseen, on huolehdittava, että meillä on innokkaita nuoria tyttöjä ja poikia kasvamassa tulevaisuuden kehittäjiksi. Helenissä kutsumme kaikki helsinkiläiset 8- ja 9-luokkalaiset tutustumaan energiaan meidän Energiatorille. Ehkä mekin näin osaltamme saamme istutettua energiainnostuksen tulevaisuuden osaajiin.

Edellä siis viisi keskeisintä näkökulmaa, joita tarvitaan, kun matkaamme kohti ilmastoneutraaliutta. Kaupungeilla on tässä iso rooli. Me Helenissä olemme ottaneet haasteen vastaan ja kehitämme tuotantoamme vähäpäästöiseksi. Ensi vaiheessa korvaamme kivihiiltä biopolttoaineilla ja kierrätyslämmöillä, sekä tuomme asiakkaille kiinnostavia tuotteita ja palveluita mahdollistaen samalla heidän aktiivisen osallistumisensa.

Maailman paras kaupunkienergiajärjestelmämme antaa tähän hyvän lähtökohdan. Se yhdistää energian tuotannon, jakelun ja asiakkaat ainutlaatuisella tavalla ja on palkittu maailman tehokkaimpana.

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö